Cem # Last Name First Name Birth Death Vet Notes
32   FABIAN   Arthur J.   xx xxx 1927   xx xxx 1927     ossw/Lorraine,Mary
32   FABIAN   George   xx xxx 1908   xx xxx 1970     ossw/Helen
32   FABIAN   Helen   xx xxx 1917        
32   FABIAN   Lorraine   xx xxx 1926   xx xxx 1926     ossw/Arthur J.,Mary
32   FABIAN   Margaret   xx xxx 1905       ossw/Martin M.
32   FABIAN   Martin (father)   xx xxx 1865   xx xxx 1942     ossw/Monica(mother)
32   FABIAN   Martin M.   xx xxx 1900   xx xxx 1975     ossw/Margaret
32   FABIAN   Mary   xx xxx 1931   xx xxx 1931     ossw/Lorraine,Arthur J.
32   FABIAN   Monica (mother)   xx xxx 1873   xx xxx 1964     ossw/Martin(father)
45   FABORSKY   Anna   xx xxx xxxx   18 Apr 1884     ChRcd/NO STONE
45   FABORSKY   Anna   xx xxx 1848   17 Nov 1908     nxt/Frank/Lot 43 3rd Add
45   FABORSKY   Frank   xx xxx 1835   25 Jan 1923     nxt/Anna/D CtyRcds/Lot 43 3rd Add
45   FABORSKY   Frantiska   xx xxx xxxx   06 Dec 1917     CtyRcds/NO STONE/Lot 43 3rd Add
22   FABRY   Beatrix   xx xxx xxxx   13 Nov 1893     Age 79/ChRcds/NO STONE
6   FABRY   Elizabeth A.   14 Dec 1925       ossw/Roy J.
20   FABRY   Emil   11 Jul 1860   09 Jul 1936     nxt/Mary,Marie(dau)
22   FABRY   Eugene   xx xxx xxxx   29 Sep 1893     Age 11 mos/ChRcds/NO STONE
7   FABRY   Josephine   16 Jul 1905   02 Sep 1957     ossw/Jule J.
7   FABRY   Jule J.   13 Feb 1903   15 Aug 1966     ossw/Josephine
20   FABRY   Marie (dau)   xx xxx 1915   xx xxx 1926     Dau of M&M John Fabry Sr.
20   FABRY   Mary   19 Aug 1864   25 Feb 1942     nxt/Emil
1   FABRY   Maryann   24 Oct 1947        
6   FABRY   Roy J.   05 Apr 1923   18 Apr 1958   WWII   ossw/Elizabeth A./Wis SGT 44 Signal Co. WWII
31   FAGER   Adela   08 Oct 1900   06 Mar 1988     ossw/William/nee Pautz
45   FAGER   Emil   xx xxx 1897   23 Feb 1948     ossw/Irene/D Cty Rcds/Lot 188 Hoffman
1   FAGER   Herman   21 Jul 1936       ossw/Herman Jr.,Judy
1   FAGER   Herman Jr.   06 Jul 1966   06 Aug 1977     ossw/Herman,Judy
45   FAGER   Irene   xx xxx 1913   22 May 1973     ossw/Emil.D CtyRcds/Lot 188 Hoffman/nee Barta
45   FAGER   Jonathon D.   08 Nov 1980   11 Oct 1997     Son of Daniel & Mari/OBIT Kew Ent
1   FAGER   Judy   27 Jan 1943       ossw/Herman,Herman Jr,
45   FAGER   Mae A.   xx xxx 1924       ossw/Milton G./Bl 4 Lot 83 Gr 8
45   FAGER   Marion L.   xx xxx 1900   19 Sep 1949     D CtyRcds/Lot 282 W
1   FAGER   Melisssa(daughter)   19 Nov 1981   10 Apr 1986     Daughter of Herman & Judy
45   FAGER   Milton G.   xx xxx 1922       ossw/Mae A./Bl 4 Lot 83 Gr 7
31   FAGER   Milton W. (son)   01 May 1924   29 Jun 1997     OBIT Kew Ent/Son of William & Adela
45   FAGER   Myrtle   xx xxx 1897   10 Dec 1961     ossw/William/D CtyRcds/Blk Lot 75 Gr 4 Rvr Add
31   FAGER   William   14 Jun 1893   30 Sep 1961     ossw/Adela
45   FAGER   William   xx xxx 1895   13 Sep 1960   WWI   ossw/Myrtle/D CtyRcds/Blk 4 Lot 75 Gr 5 Rvr Add
6   FAGG   Evelyn (mother)   xx xxx 1865   xx xxx 1930     nxt/Muriel E. Kath
6   FAGG   George   xx xxx xxxx   xx xxx 1944     AlgCtyRcds/NO STONE
6   FAGG   Muriel E. (Kath)   xx xxx 1888   xx xxx 1921     nxt/Evelyn(mother)/see Kath
3   FAHS   Arnold   15 Apr 1950   25 Apr 1969     ossw/Elsie,Sylvester
3   FAHS   Dean W. (son)   11 Jul 1960   02 Jun 1978      
45   FAHS   Edna P.   xx xxx 1899   14 Dec 1984     ossw/Rhynold/D CtyRcds/Blk 4 Lot 68 Gr 4 RvrAdd
45   FAHS   Ella M. (mother)   xx xxx 1888   31 May 1958     ossw/John C.(father),Milton J.(son)/D CtyRcds/Lot 377 W
3   FAHS   Elsie   20 Jul 1915       ossw/Arnold,Sylvester
45   FAHS   Frederichka   xx xxx 1859   xx xxx 1929     ossw/John Sr./Lot 48 W
3   FAHS   Helen   25 Jan 1923       ossw/Rhynold/Married June 14 1944
45   FAHS   John C. (father)   xx xxx 1888   16 Dec 1977     ossw/Ella M.(mother),Milton J.(son)/D CtyRcds/Lot 377 W
45   FAHS   John Sr.   21 Nov 1858   12 Dec 1933     ossw/Frederichka/B & D CtyRcds/Lot 48 W
45   FAHS   Milton J. (son)   31 Dec 1915   11 May 1939     ossw/John C.(father),Ella M.(mother) /B & D CtyRcds/Lot 377 W
3   FAHS   Rhynold   24 Apr 1922   28 May 1992     ossw/Helen/Married June 14 1944/Back of Stone/Our Children/Kenneth,Dale,Norene,Dean
45   FAHS   Rhynold   30 Jul 1894   22 Feb 1963   WWI   ossw/Edna/Wis Pvt Sup. Co. 68 Field Arty WWI/Blk Lot 68 Gr 5 Rvr Add
3   FAHS   Sylvester   16 Dec 1919   25 Apr 1969   WWII   ossw/Arnold,Elsie/Pfc Co. A. 59 Armd Inf.Bn/WWII
7   FAILEY   Carl R.   xx xxx 1926 xx xxx 1982    WWII   US Navy WWII
7   FAILEY   Libbie (mother)   xx xxx 1893   xx xxx 1948     nee/Failey/see Andre
22   FALISH   "Baby"   xx xxx xxxx   xx xxx xxxx     No dates
37   FALISH   Carolyn Agnes   07 May 1961   01 Apr 1965     ossw/Jean Marie,Joanne Christine
37   FALISH   Clarence   12 Apr 1924   09 Sep 1989     ossw/Lucy
37   FALISH   Jean Marie   26 Nov 1958   01 Apr 1965     ossw/Carolyn Agnes,Joanne Christine
37   FALISH   Joanne Christine   16 Sep 1962   01 Apr 1965     ossw/Jean,Carolyn
37   FALISH   Lucy   14 Aug 1926       osswClarence
45   FALK   Douglas   xx xxx 1910   24 Jul 1975   WWII   ossw/Esther,Myrtle/D CtyRcds/LOt 157 3rd Add
45   FALK   Esther   xx xxx 1900   16 Nov 1946     ossw/Douglas,Myrtle/D CtyRcds/Lot 157 3rd Add
45   FALK   Myrtle   xx xxx 1916       ossw/Douglas,Esther
16   FALKOWSKI   John   01 Apr 1966   14 Aug 1987     ossw/Max,Sharon
16   FALKOWSKI   Max   10 Oct 1933   27 Oct 1996   WWII   ossw/Sharon,John/Died OBIT Kew Ent
16   FALKOWSKI   Sharon   11 Sep 1942       ossw/Max,John
21   FALQUE   Maria   xx xxx xxxx   22 Mar 1886     Falgun??/ChRcds./NO STONE
22   FAMEREE   Agnes Mary   15 Jan 1928   07 Jul 1993     CoRcds/NO STONE
28   FAMEREE   Ann M.   08 Nov 1949   14 Jan 1997     OBIT Kew Ent
16   FAMEREE   Baby Boy   19 Jan 1978   19 Jan 1978      
22   FAMEREE   Bernard (son)   23 Mar 1931   23 Mar 1931     Son of Ernest & Emma/Dates-CoRcds.
44   FAMEREE   Clifford   xx xxx 1912   xx xxx 1979     ossw/Minerva
22   FAMEREE   Doreen (dau)   28 Mar 1969   22 Dec 1971     Dau of Ernie & Mary Ellen
16   FAMEREE   Ella   xx xxx 1905   xx xxx 1982     ossw/Nora
16   FAMEREE   Emma M.(mother)   xx xxx 1903   xx xxx 1956     ossw/Ernest A.(father)
16   FAMEREE   Ernest A. (father)   xx xxx 1905   xx xxx 1987     ossw/Emma M.(mother)
16   FAMEREE   Ernestine (mother)   xx xxx 1887   xx xxx 1977     ossw/Frank(father)
22   FAMEREE   Ervin (son)   24 Apr 1924   24 Apr 1924     Son of Ernest & Emma/Dates CoRcds
22   FAMEREE   Eva (dau)         ossw/Joseph(father),Ida(mother),Jule & Agnes
16   FAMEREE   Frank (father)   xx xxx 1883   xx xxx 1942     ossw/Ernestine(mother)
16   FAMEREE   Frazie (mother)   xx xxx 1881   xx xxx 1977     ossw/John B.(father)
22   FAMEREE   Gerry (mother)   xx xxx 1925       ossw/Melvin(father)
22   FAMEREE   Honor   xx xxx xxxx   13 Jan 1916     Age 67/CoRcds/NO STONE
22   FAMEREE   Ida (mother)   xx xxx xxxx   13 May 1965     ossw/Joseph(father),Eva(dau),Jule & Agnes/Age 74-ChRcds.
22   FAMEREE   Infant   07 Jan 1925   07 Jan 1925     Inf. of Joe & Ida/CoRcds/NO STONE
26   FAMEREE   Infant   23 Oct 1976   23 Oct 1976     Infant of Sam & Janice/ChRcds/NO STONE
26   FAMEREE   Infant   02 Jun 1977   02 Jun 1977     Infant of Sam & Janice/ChRcds/NO STONE
22   FAMEREE   James J.   14 Jan 1957   08 Aug 1998      
16   FAMEREE   Joan   xx xxx 1936       ossw/Sam,Joe
16   FAMEREE   Joe   xx xxx 1961   xx xxx 1981     ossw/Sam,Joan
16   FAMEREE   John B.(father)   xx xxx 1877   xx xxx 1955     ossw/Frazie(mother)
16   FAMEREE   John J.(son)   17 Apr 1909   02 Aug 1999     nxt/John B. & Frazie Fameree/OBIT Grn Bay Gaz.
22   FAMEREE   Johnie (son)   01 Sep 1905   15 Aug 1906     Son of J. & F.
22   FAMEREE   Joseph (father)   xx xxx xxxx   02 Aug 1966     ossw/Ida(mother),Eva(dau),Jule & Agnes/Age 78-ChRcds.
22   FAMEREE   Joseph (son)   07 Oct 1937   07 Oct 1937     Son of Ernest & Emma/Dates CoRcds.
22   FAMEREE   Jule & Agnes   15 Jan 1928   07 Jul 1993     ossw/Joseph(father),Ida(mother),Eva(dau)/Plaque on side reads Jan 15 1928, July 7 1993
22   FAMEREE   Libbie   xx xxx xxxx   28 Jun 1984     Age 76/CoRcds/NO STONE
22   FAMEREE   Louise   xx xxx xxxx   10 Jan 1918     Age 2 days/Dau of Jos. & Ida/CoRcds/NO STONE
22   FAMEREE   Louise   xx xxx xxxx   30 Apr 1924     Age 5/Dau of Jos. & Ida/CoRcds/NO STONE
16   FAMEREE   Mark (son)   08 Dec 1959   15 Jun 1966     Son of/M&M James Fameree
22   FAMEREE   Mary   xx xxx xxxx   15 Nov 1918     Age 65/ChRcds/NO STONE
22   FAMEREE   Melvin   xx xxx 1926   xx xxx 1989     ossw/Gerry(mother)
16   FAMEREE   Nora   xx xxx 1901   xx xxx 1962     ossw/Ella
16   FAMEREE   Orville F.   04 Nov 1908   13 Nov 1995     OBIT Kew.Star
16   FAMEREE   Sam   xx xxx 1933       ossw/Joan,Joe
44   FAMEREEE   Minerva         ossw/Clifford
22   FAMERY   Melia   xx xxx xxxx   20 Nov 1886     Age 4/ChRcds/NO STONE
22   FAMRY   George   xx xxx xxxx   06 Dec 1894     Age 5 mos/Son of Honor & Maria/ChRcds/NO STONE
22   FAMRY   Maria   xx xxx xxxx   03 Sep 1895     Dau of Honor & Maria/ChRcds/NO STONE
22   FAMRY   Marie   xx xxx xxxx   21 Jan 1889     Age 56/ChRcds/NO STONE
45   FANSLAV   Ella   xx xxx 1897   xx xxx 1964     See Zimmerman
26   FARLEY   Ludmilla   xx xxx 1913   19 May 1934     See Evenson
6   FARNAROTTO   Josephine   24 Apr 1904   26 Nov 1995     OBIT-Kew Ent/wife of Jos.
6   FAUGETT   Philander   xx xxx 1925   xx xxx 1925     nxt/Edward Havel/in Havel Plot/see Havel
6   FAULL   Elsie   12 Sep 1893   23 Oct 1985     Nee Heidmann/see Heidmann
7   FAX   Anna   08 Sep 1844   30 Nov 1882     ossw/Heinrich,John P.(son),Maria Anna(dau),Katherina Kemp(mother),Magdalena Kemp(sister)/Geboren d. 8 Sept 1844/gestorben d. 30 Nov 1882
44   FAX   Ferdinand   xx xxx 1878   xx xxx 1944     ossw/Isabelle
7   FAX   Ferdinand (son)   09 Jan 1873   21 Mar 1876     ossw/Leopolde,Magaretha(wife),John B./Son of J. & M. Fax
7   FAX   Heinrich   25 Mar 1835   11 Oct 1881     ossw/Anna,John P.(son),Maria Anna(dau),Katharina Kemp(mother),Magdalena Kemp(sister/Geboren den 25 Marz 1835/Gestorben den 11 Oct 1881
44   FAX   Isabelle   xx xxx 1892   xx xxx 1973     ossw/Ferdinand
7   FAX   Johann Peter (son)   21 Nov 1870   13 Dec 1870     Sohn von H. & A. Fax/NO STONE
7   FAX   John B.   18 Jan 1833   12 Aug 1914     ossw/Leopolde,Margaretha(wife),Ferdinand(son)
7   FAX   John P. (son)   21 Oct 1870   19 Dec 1870     ossw/Anna,Heinrich,Anna Marie(dau),Katherina Kemp(mother),Magdalena Kemp(sister)/Geb den 21 Oct 1870/Gest 19 Dec 1870/Kinder von A. & H.
7   FAX   Leopold F.   08 Jan 1877   07 May 1941     ossw/Margaretha(wife),John B.,Ferdinand(son)
7   FAX   Margaretha (wife)   05 Sep 1844   03 Apr 1885     ossw/Leopolde,John B.,Ferdinand(son)/wife of John Fax
7   FAX   Maria Anna   03 Mar 1872   28 Apr 1872     ossw/Anna,Heinrich,John P.(son),Katharina Kemp(mother),Magdalena Kemp(sister)/Geb 3 Marz 1872/Gest 28 Apr 1872/Kinder von H. & A.
44   FAY   Lana   xx xxx xxxx   05 Nov 1884     ChRcd/NO STONE
22   FAYASSE   Joseph   xx xxx xxxx   xx xxx 1899     ChRcds/NO STONE
7   FEDERSPIEL   Susan   27 Sep 1825   16 Mar 1914      
7   FEDLIN   Arthur J.   08 Apr 1910   02 Oct 1998     OBIT Grn Bay Gaz
45   FEEGER   Al (son)   xx xxx xxxx   xx xxx xxxx     CtyRcds NO STONE/Son of F. & F./2 yrs/Lot 62 Old
45   FEEGER   August   09 Dec 1836   04 Nov 1920     ossw/Minnie/Lot 61 Old/CtyRcds also show Lot 108 3rd Add ??
45   FEEGER   August   15 Aug 1823   22 Dec 1887      
45   FEEGER   Minnie   16 Feb 1847   29 Jan 1937     ossw/August/Lot 61 Old/CtyRcds also show Lot 108 3rd Add ??
45   FEGER   Dora   26 May 1887   24 Sep 1888     ossw/Johann/nxt/Louise(mother)/Geb 26 Mai 1887/Gest 24 Sept 1888/Kinder von F. & L./Lot 59 N
45   FEGER   Fred (father)   xx xxx 1867   xx xxx 1938     nxt/Louise(mother)/Lot 59 N
31   FEGER   Ida   04 Nov 1861   23 Apr 1925     ossw/Wilhelm/und Dessen Gattin/Ida/4 Nov 1861/23 Apr 1925
45   FEGER   Johann   17 Nov 1888   28 Nov 1888     ossw/Dora/Geb 17 Nov 1888/Gest 28 Nov 1888/Kinder von F. & L./Lot 59 N
45   FEGER   Johanna Louisa(du)   01 Sep 1872   29 Mar 1904     nxt/Johanna Louisa(wife)/Gattin von Herman Feger/Lot 117 Hoffman
45   FEGER   Johanna Louisa(wfe)   29 Sep 1829   29 Nov 1913     nxt/Johanna Louise(dau)/Gattin von August/aka Feger/Lot 117 Hoffman
45   FEGER   Lloyd   xx xxx 1934   xx xxx 1936     ossw/Willard/see Wegner
45   FEGER   Louise (mother)   xx xxx 1863   xx xxx 1920     nxt/Fred(father),Dora/Lot 59 N
31   FEGER   Wilhelm   22 Dec 1856   11 Feb 1923     ossw/Ida
45   FEGER   Willard   24 Feb 1919   27 Feb 1919     ossw/Lloyd/see Wegner/Lot 113 Hoffman
6   FELD   Adolph J.   20 Apr 1889   02 Apr 1972     ossw/Agnes M.
6   FELD   Agnes M.   24 May 1889   31 Jan 1968     ossw/Adolph J./nxt/Maynard
1   FELD   Esther   17 Jan 1916   28 Jul 1989      
6   FELD   Maynard   27 Jul 1917   13 Apr 1987     nxt/Agnes M.
43   FELDT   Wilferd (son)   xx xxx 1917   xx xxx 1918     Son of H. & L. Feldt
42   FELIX   Stella (mother)   xx xxx 1903   xx xxx 1963      
7   FELLNER   Joseph   16 Feb 1808   11 Apr 1891     nxt/Josepha B.
7   FELLNER   Josepha B.   19 Mar 1854   20 Mar 1876     nxt/Joseph/19 Marz 1854/20 Marz 1876
7   FELLNER   Mary   19 Mar 1863   22 Mar 1885     ossw/Raymond
7   FELLNER   Raymond   28 Jan 1886   28 Nov 1886     ossw/Mary
6   FELLOWS   "Two Babies"   xx xxx xxxx   xx xxx 1933     nxt/George D.
6   FELLOWS   Charles L.   11 Aug 1834   10 Oct 1911     ossw/Mary F.(mother)/nxt/Edith(dau)
6   FELLOWS   Charles L.   18 Jun 1899   09 Jun 1968   WWI   nxt/Norma F./Wis Pvt Stu Army Tng Corps WWI
6   FELLOWS   Charlotte   xx xxx 1891   xx xxx 1911     nxt/Issaac Dolph
6   FELLOWS   Edith (dau)   05 Sep 1889   18 Oct 1890     nxt/Wilbur,Charles L.(father)/Dau of L.J. & Ida Felows
6   FELLOWS   Frank   22 Dec 1873   11 Jul 1893     nxt/Wilbur
6   FELLOWS   Fred W.   xx xxx 1861   xx xxx 1925     nxt/Julia B.
6   FELLOWS   George D.   xx xxx 1858   xx xxx 1933     nxt/Lucy M.,"Two Babies"
6   FELLOWS   Ida (mother)   xx xxx 1864   xx xxx 1939     nxt/Lewis J.(father),Issaac Dolph
6   FELLOWS   Issaac Dolph   xx xxx 1885   xx xxx 1911     nxt/Ida(mother),Charlotte
6   FELLOWS   Julia B.   xx xxx 1866   xx xxx 1946     nxt/Fred W.
6   FELLOWS   Julia H.   xx xxx 1876   xx xxx 1954     ossw/William H.
6   FELLOWS   Lewis J. (father)   xx xxx 1864   xx xxx 1940     nxt/Ida(mother)
6   FELLOWS   Lucy M.   xx xxx 1859   xx xxx 1925     nxt/George D.
6   FELLOWS   Mary F.   29 Dec 1839   12 Feb 1925     ossw/Charles L.
6   FELLOWS   Myrtle L.   16 Jul 1917       ossw/Wilford L./Married May 16 1943
6   FELLOWS   Norma F.   24 Jul 1903   10 Jun 1987     nxt/Charles L.
6   FELLOWS   Wilbur   xx xxx 1901   xx xxx 1902     nxt/Frank,Edith(dau)
6   FELLOWS   Wilford L.   18 Oct 1903   21 May 1956   WWII   ossw/Myrtle L./Wis Pvt 28 AA Repl Tng BN Cac WWII
6   FELLOWS   William H.   xx xxx 1875   xx xxx 1951     ossw/Julia H.
20   FELTON   Elsie   xx xxx 1895   xx xxx 1978     ossw/Walter
20   FELTON   Walter   xx xxx 1898   xx xxx 1963     ossw/Elsie
16   FENCIL   Agnes   xx xxx 1891   xx xxx 1899     ossw/John,Barbara,Ann
16   FENCIL   Ann   xx xxx 1882   xx xxx 1956     ossw/John,Barbara,Agnes
16   FENCIL   Anton F.(father)   06 Mar 1897   21 Jan 1973   WWI   ossw/Frances (mother),Vernon F. (son)/WIS/Pvt US Army
16   FENCIL   Barbara   xx xxx 1855   xx xxx 1947     ossw/John,Ann,Agnes
16   FENCIL   Cora B. (mother)   xx xxx 1889   xx xxx 1925     nxt/Y.J./M.D./(Dr)
16   FENCIL   Frances (mother)   xx xxx 1899   xx xxx 19--     ossw/Anton F.(father),Vernon F.(son)
16   FENCIL   Frances(mother)   xx xxx 1860   xx xxx 1941     ossw/Joseph
16   FENCIL   Gladys (inf. dau)   16 Mar 1922   16 Mar 1922      
16   FENCIL   John   xx xxx 1849   xx xxx 1919     ossw/Barbara,Ann,Agnes
16   FENCIL   Joseph (father)   xx xxx 1860   xx xxx 1944     ossw/Frances
16   FENCIL   Nathalie Ann   xx xxx 1921   xx xxx 1959     nxt/Y.J.Fencil MD
16   FENCIL   Nell (wife)   xx xxx 1892   xx xxx 1977     nxt/Nathalie Ann
16   FENCIL   Vernon F. (son)   xx xxx 1926   xx xxx 1946     ossw/Anton F.(father),Frances (mother)
16   FENCIL   Y.J./M.D. (Dr.)   xx xxx 1883   xx xxx 1940     nxt/Cora B.(mother)
15   FENCL   Emma   11 Oct 1878   09 Sep 1941      
11   FENCL   Fannie   xx xxx 1881   xx xxx 1890     ossw/Frank Fencl/name Fannie Hoffman ?
11   FENCL   Frank   xx xxx 1888   xx xxx 1890     ossw/Fannie Hoffman
15   FENCL   Frantiska   xx xxx xxxx   03 Nov 1894     ossw/Katerina, Marie/3 List 1894/2 Roku 7 mos
15   FENCL   Katerina   xx xxx xxxx   22 Nov 1894     ossw/Marie,Frantiska/22 List 1894/2 Roku 7 days
15   FENCL   Marie   xx xxx xxxx   18 Nov 1894     ossw/Katerina,Frantiska/18 List 1894/8 Roku 6 mos
15   FENCL   Vaclav   xx xxx xxxx   xx xxx 1817     72 Roku
15   FENCL   Verona   xx xxx xxxx   03 Oct 1904     Verona Fenclova/Rijina 1904/76 Roku
15   FENCL   Wencel   xx xxx xxxx   03 Oct 1897     Aged 76
15   FENCL   Wenzel   07 Jan 1871   17 Mar 1912     Nar 7 Led 1871/Zem 17 Dub 1912
22   FENENDAEL   Catherine   19 Sep 1909   12 Oct 1982     ossw/Goldie J.
25   FENENDAEL   Clifford   19 Sep 1914   24 Aug 1968     ossw/Frances/nxt/Robert M.
25   FENENDAEL   Eli (father)   xx xxx 1885   xx xxx 1931     ossw/Jennie (mother)
25   FENENDAEL   Frances   25 May 1917       ossw/Clifford J.
22   FENENDAEL   Goldie J.   01 Aug 1909   22 Feb 1980     ossw/Catherine
25   FENENDAEL   Jennie (mother)   xx xxx 1888   xx xxx 1973     ossw/Eli
25   FENENDAEL   Robert M.   24 Aug 1940   04 Sep 1940     nxt/Clifford J.
45   FENSEL   Conrad   26 xxx 1837   15 Jul 1876   Civil   nxt/Margarietta(mother)/Geb 26 or 28 1831/Gest 15 Juli 1876/Civil War, Pvt Co. F Wis Iron Brigade/Lot 26 Old
45   FENSEL   Margarettia(moth)   14 Mar 1838   12 May 1903     nxt/Conrad/Marz 14 1838/Mai 12 1903/Lot 26 Old
6   FENSKE   Allen (son)   06 Dec 1917   16 Dec 1917     nxt/Christian(father),Huldam H.(dau)/Son of A. & H. Fenske
6   FENSKE   Amelia M.   xx xxx 1881   xx xxx 1963     ossw/Frank H.
6   FENSKE   Arthur J.   21 Oct 1893   30 Oct 1968   WWI   ossw/Lillian/Wis Pvt US Army WWI
6   FENSKE   August   26 Nov 1858   14 Jan 1938     nxt/Lillian,Helene(wife)
6   FENSKE   Bertha M.   10 Mar 1896   06 Mar 1993     ossw/Edward W.
6   FENSKE   Charles   xx xxx 1875   xx xxx 1921      
6   FENSKE   Christian (father)   24 Jan 1829   11 Dec 1904     nxt/Christina(mother),Allen(son)
6   FENSKE   Christina (mother)   02 Aug 1840   21 Jan 1914     nxt/Christian(father)
6   FENSKE   Cora Alma   28 Jan 1910   01 Aug 1986     nxt/Ernest,Viola
6   FENSKE   Edward W.   15 May 1891   12 Mar 1973     ossw/Bertha M.
6   FENSKE   Elmer   31 May 1911   12 Jan 1923     nxt/Viola
6   FENSKE   Ernest   15 Jun 1884   10 Mar 1915     nxt/Cora Alma
6   FENSKE   F. Wm.   xx xxx 1872   xx xxx 1939      
6   FENSKE   Frances   29 Apr 1902   05 Oct 1961     ossw/Rufus/nxt/Frank H.
6   FENSKE   Frank H.   xx xxx 1869   xx xxx 1943     ossw/Amelia M./nxt/Frances
6   FENSKE   Harland   xx xxx 1903   xx xxx 1956     nxt/Regina(mother)
6   FENSKE   Helene (wife)   01 Sep 1866   05 Jun 1923     nxt/August/Wife of August
6   FENSKE   Huldam H. (dau)   08 Sep 1899   19 Sep 1899     nxt/Allen(son)/Dau of Aug. & Helene Fenske
6   FENSKE   Johanna (Holtdorp)   xx xxx 1839   xx xxx 1919     nxt/William(father)
6   FENSKE   Leroy   19 Dec 1914   16 Apr 1984     ossw/Viola
6   FENSKE   Lillian   06 Jan 1900   06 Mar 1993     ossw/Arthur/nxt/August
7   FENSKE   Margaret   xx xxx 1875   xx xxx 1942      
6   FENSKE   Regina (mother)   xx xxx 1840   xx xxx 1919     nxt/Harland,William(father)
6   FENSKE   Rufus   22 Sep 1898   24 Feb 1981     ossw/Frances
6   FENSKE   Viola   31 Oct 1912   20 Jan 1923     nxt/Cora Alma,Elmer
6   FENSKE   Viola M.   06 Feb 1917   08 Mar 1997     ossw/Leroy/nee Sibilsky/OBIT Kew Star
1   FENSKE   Wilhelmina (wife)   02 May 1842   04 Dec 1909     Gattin von/Wm. F. Fenske/Geb 2 Mai 1842/Gest 4 Dez 1909
1   FENSKE   William   28 Feb 1844   07 Sep 1922     Geb/28 Feb 1844/Gest/7 Sep 1922
6   FENSKE   William (father)   xx xxx 1840   xx xxx 1915     nxt/Regina(mother)Johanna Holtdorp(mother)
6   FEROINANOL   Richard   17 Jan 1845   07 Jan 1862     Geb 17 Jan 1845/Gest 7 Jan 1862
37   FERRIER   "Unnamed"   xx xxx xxxx   26 Aug 1922     Age 1/2 day/Child of Desire/ChRcd./NO STONE
37   FERRIER   Bernard F.   xx xxx 1923   09 Jun 1933      
37   FERRIER   Desideratus   xx xxx xxxx   18 May 1899     Latin for Desire"/ChRcd./NO STONE
37   FERRIER   Desire   xx xxx 1900   25 Oct 1962     ossw/Mary
37   FERRIER   Desire (father)   xx xxx 1876   31 Aug 1935     ossw/Martin(son),Francoise(grdma),Louise(mother)
37   FERRIER   Francois(grandma)   xx xxx 1834   07 Sep 1920     ossw/Louise(mother),Desire(father),Martin(son)/nxt/Martin
37   FERRIER   Jacob   xx xxx xxxx   26 Aug 1900     ChRcd./NO STONE
37   FERRIER   Jacob (infant)   xx xxx xxxx   23 Aug 1900     ChRcd./NO STONE
37   FERRIER   Jacques   xx xxx xxxx   xx xxx xxxx   Civil   Co. B. 34th Wis Inf/Civil War
37   FERRIER   Jacques (son)   xx xxx xxxx   16 Apr 1956     Son of Desire Ferrier & Louise Decremer/ChRcd./NO STONE
37   FERRIER   Jacques J.(husband)   xx xxx 1902   xx xxx 1954     Husband of Amy E. Derenne/see Derenne
37   FERRIER   Lena (mother)   xx xxx 1896   23 Dec 1962     ossw/Louis(father)
37   FERRIER   Louis (father)   xx xxx 1898   16 Mar 1974     ossw/Lena(mother)
37   FERRIER   Louise (mother)   xx xxx 1866   xx xxx 1929     ossw/Martin(son).Francoise(grdma),Desire(father)
37   FERRIER   Martin F.   xx xxx 1897   19 Mar 1919   WWI   nxt/Francoise(grandma),Louise(mother),Desire(father)/Pvt 161 Depot Brig./WWI
37   FERRIER   Mary   xx xxx 1900   xx xxx 19xx     ossw/Desire
22   FERRON   ??   xx xxx xxxx   xx xxx 1959     ChRcds/NO STONE
22   FERRON   Agnes   xx xxx xxxx   xx xxx 1940     ChRcds/NO STONE
44   FERRON   Allen (Al)   18 Sep 1941   31 Jul 1997     Son of Emanuel & Hattie/OBIT-Kew Ent
22   FERRON   Amalia   xx xxx xxxx   14 May 1888     Age 4/ChRcds/NO STONE
22   FERRON   Cecelia   22 Aug 1900   20 Mar 1951     ossw/Michael
22   FERRON   Clifford   xx xxx xxxx   04 Sep 1932     Age 1 mo/Son of Florian & Lena/CoRcds/NO STONE
22   FERRON   Eli   xx xxx 1913   xx xxx 1943     nxt/Hurse
22   FERRON   Emanuel   xx xxx 1852   14 Jun 1930     nxt/Josephine/Died-CoRcds.
38   FERRON   Emma   21 Aug 1905   08 Sep 1905     ossw/Hortense
22   FERRON   Emmanuel   xx xxx xxxx   14 Jun 1888     Age 19/ChRcds/NO STONE
22   FERRON   Floraine   04 Jun 1864   20 Aug 1928     nxt/Hurse
22   FERRON   Florian   xx xxx 1891   xx xxx 1984     nxt/Lena
22   FERRON   Gladys   04 Aug 1916   15 Oct 1980     ossw/Julian
7   FERRON   Hattie   20 Mar 1890   23 Nov 1978     ossw/John B.
44   FERRON   Hattie   xx xxx 1915   xx xxx 1994     ossw/Manuel
38   FERRON   Hortense   13 May 1907   17 May 1912     ossw/Emma
22   FERRON   Hurse (Ursula)   xx xxx xxxx   08 Aug 1953     nxt/Cecelia,Eli/Wife of Florian/Age 82/Died-CoRcds.
7   FERRON   John B.   30 Sep 1897   09 Sep 1977     ossw/Hattie
22   FERRON   John Joseph   13 Sep 1840   13 Sep 1927   Civil   Co. H. 34 Regt Wis Inf.
20   FERRON   Joseph   10 Feb 1892   18 Jul 1968     ossw/Philomene
22   FERRON   Josephine   xx xxx 1849   17 Jul 1930     nxt/Emanuel,Lena/Age 82/Died-ChRcds.
22   FERRON   Jule (father)   30 Nov 1909       ossw/Mary(mother),Wendell(grndson)
22   FERRON   Julian   08 Sep 1921   16 Jul 1969     ossw/Gladys
22   FERRON   Lena   xx xxx 1894   17 Nov 1972     nxt/Josephine,Florian/Died-ChRcds.
38   FERRON   Malina (wife)   15 Jun 1850   19 Sep 1906     nxt/Mike/Wife of Max Ferron/Age 56 yrs/ChRcd "Melanie"
44   FERRON   Manuel(Emanuel)   xx xxx 1915   xx xxx 1970     ossw/Hattie
22   FERRON   Mary (mother)   18 Apr 1910   30 Nov 1972     ossw/Jule(father),Wendell(grndson)
38   FERRON   Mary Theresia   17 Sep 1816   13 Aug 1906     Age 89 yrs/nee Depierru
38   FERRON   Max   xx xxx xxxx   17 Apr 1929     Age 80 yrs/ChRcd./NO STONE
22   FERRON   Michael   29 Mar 1895   27 Sep 1982   WWI   ossw/Cecelia
38   FERRON   Mike   22 Dec 1849   17 Apr 1929     nxt/Malina(wife)
22   FERRON   Myrtle   xx xxx xxxx   17 Jun 1932     Age 3 mos/Dau of Jule & Signe/CoRcds/NO STONE
23   FERRON   Orin (son)   24 Sep 1928   18 May 1929     Son of/H.&L. Ferron
20   FERRON   Philomene   12 May 1895   09 Jul 1924     ossw/Joseph
22   FERRON   Wendell (grndson)   08 Dec 1949   20 Sep 1967     ossw/Jule(father),Mary(mother)
21   FERRON   Willard (son)   11 Oct 1924   21 Dec 1924     Baby son of P. & L. Ferron
22   FETT   Anna (mother)   xx xxx 1879   xx xxx 1974     ossw/John(father)
22   FETT   Anna K. (wife)   27 Jul 1850   04 Apr 1905     ossw/John/Wife of John Fett
22   FETT   Eddie   xx xxx xxxx   08 Jan 1914     Age 23/ChRcds/NO STONE
7   FETT   Elroy   22 Jun 1917       ossw/Mildred
22   FETT   Emanuel (father)   xx xxx 1888   xx xxx 1952     ossw/Sarah(mother)
22   FETT   Eva Marie   28 Mar 1913   26 Sep 1994     ossw/Richard
22   FETT   Flora   xx xxx xxxx   09 Apr 1899     Age 5/ChRcds/NO STONE
7   FETT   Gilbert P.   02 Oct 1914   05 Mar 1989   WWII   ossw/Mary
22   FETT   Harry   02 Apr 1907   15 Dec 1985     ossw/Helen,Randy/Died-ChRcds.
22   FETT   Helen   12 Oct 1919   15 Jan 1977     ossw/Harry,Randy
22   FETT   Helena   xx xxx xxxx   24 May 1900     Age 25 days/ChRcds/NO STONE
6   FETT   Henry   xx xxx 1884   xx xxx 1936     ossw/Josephine
22   FETT   Ida   xx xxx xxxx   31 Mar 1886     ChRcds/NO STONE
22   FETT   John   15 Oct 1848   10 Jan 1933     ossw/Anna(wife)
22   FETT   John (father)   xx xxx 1874   xx xxx 1945     ossw/Anna(mother)/nxt/Richard
7   FETT   John F.   29 Dec 1946   06 Dec 1981     nxt/Mary
6   FETT   Josephine   xx xxx 1888   xx xxx 1962     ossw/Henry
45   FETT   Julius   xx xxx 1872   02 Nov 1961     ossw/Carrie Wottke/D. CtyRcds/Lot 60 Old
22   FETT   Linda   17 Apr 1943   17 Apr 1943     Dau of Lee & Marie/CoRcds/NO STONE
7   FETT   Mary   27 Apr 1885   08 Sep 1966     See Englebert & Vandertie/nee Fett
7   FETT   Mary   03 Dec 1917       ossw/Gilbert P./nxt/John F.
22   FETT   Mary   04 Apr 1857   27 Aug 1927     ossw/Matt
22   FETT   Mary (mother)   xx xxx 1883   xx xxx 1930     ossw/Peter(father)
22   FETT   Matt   25 Dec 1856   03 May 1912     ossw/Mary
7   FETT   Mildred   06 Feb 1917       ossw/Elroy
22   FETT   Milton   xx xxx xxxx   09 Dec 1918     Age 3 /son of John & Anna/CoRcds/NO STONE
22   FETT   Peter (father)   xx xxx 1876   xx xxx 1965     ossw/Mary(mother)
22   FETT   Randy   10 Dec 1947   02 May 1964     ossw/Harry,Helen
22   FETT   Richard   02 May 1906   07 Jul 1984     ossw/Eva Marie/nxt/John(father)
22   FETT   Sarah (mother)   xx xxx 1889   xx xxx 1925     ossw/Emanuel(father)
7   FEUERSTEIN   Anna   10 Sep 1883   03 Sep 1966     ossw/Charles
7   FEUERSTEIN   Anton   18 Apr 1880   16 Jul 1909     ossw/Emma(mother),Frances/Age 29 yrs 2 mos 28 days
7   FEUERSTEIN   Barbara   xx xxx xxxx   04 Oct 1889     nxt/George/Aged 79 yrs
7   FEUERSTEIN   Barbara   xx xxx 1853   xx xxx 1936     ossw/George,Charles/1995-Stones off stand
7   FEUERSTEIN   Charles   xx xxx 1844   xx xxx 1919     ossw/George,Barbara
7   FEUERSTEIN   Charles   13 May 1882   22 Nov 1965     ossw/Anna
7   FEUERSTEIN   Elizabeth   xx xxx 1881   xx xxx 1964     ossw/Frank
7   FEUERSTEIN   Emma (mother)   xx xxx 1884   xx xxx 1960     ossw/Frances,Anton
7   FEUERSTEIN   Frances   xx xxx 1908   xx xxx 1939     ossw/Emma(Mother),Anton
7   FEUERSTEIN   Frank   xx xxx 1884   xx xxx 1956     ossw/Elizabeth
7   FEUERSTEIN   George   11 Jun 1833   25 Dec 1904      
7   FEUERSTEIN   George   xx xxx xxxx   24 Dec 1871     nxt/Barbara/Aged 66 yrs
7   FEUERSTEIN   George   xx xxx 1875   xx xxx 1961     ossw/Charles,Barbara
7   FEUERSTEIN   George (father)   13 May 1841   15 Mar 1920     nxt/Mararet(mother)
7   FEUERSTEIN   Margaret (mother)   07 Sep 1851   20 Mar 1928     nxt/George(father)
7   FEUERSTEIN   Mary (mother)   xx xxx xxxx   20 Jan 1923     Age 87 yrs
45   FIALA   Amalia M.   xx xxx 1894   11 Aug 1981     ossw/Charles F./D CtyRcds/Blk 4 Lot 48 Gr 1 Rvr Add
44   FIALA   Anna   xx xxx 1886   xx xxx 1955     ossw/John
44   FIALA   Anna   xx xxx 1894   xx xxx 1944     ossw/Frank
44   FIALA   Anna   xx xxx xxxx   27 Apr 1886     ChRcd/NO STONE
44   FIALA   Anna (dau)   27 Oct 1921   27 Oct 1921     Dau of Jos. & J. Fiala
44   FIALA   Anna(mother)   xx xxx 1863   xx xxx 1941     ossw/Peter(father)
45   FIALA   Anton   xx xxx 1869   xx xxx 1929      
45   FIALA   Charles   05 Nov 1870   18 Aug 1941     nxt/Frank,Mary W./B & D CtyRcds/Lot 390 W
45   FIALA   Charles F.   xx xxx 1893   04 Apr 1987     ossw/Amalie/D CtyRcds/Blk 4 Lot 48 Gr 2 Rvr Add
44   FIALA   Edward G.   xx xxx 1898   xx xxx 1977     ossw/Johanna
45   FIALA   Emil W.   xx xxx 1885   25 Sep 1965     nxt/Mary,Frank/D Ctyrcds/Lot 378 W
44   FIALA   Frank   xx xxx 1894   xx xxx 1959     ossw/Anna
45   FIALA   Frank   xx xxx 1882   27 May 1939     nxt/Emil W.,Charles/Cty Rcds B 24 Dec 1884 D 27 May 1939/Lot 379 W
44   FIALA   James W.   25 Mar 1943   20 May 1984   Vietnam   ossw/Oriel E.,Joseph J./HM3 US Navy Vietnam
44   FIALA   Jerome M.   18 Oct 1950   20 Apr 1952      
44   FIALA   Johanna   xx xxx 1897   xx xxx 1982     ossw/Edward G.
44   FIALA   John   xx xxx 1883   xx xxx 1922     ossw/Anna
44   FIALA   John G.   xx xxx 1915       ossw/Ruby M.
44   FIALA   Joseph G. (father)   xx xxx 1896   xx xxx 1989     ossw/Josephine(mother)
44   FIALA   Joseph J.   xx xxx 1914       ossw/Oriel E.,James W.
44   FIALA   Josephine (mother)   xx xxx 1890   xx xxx 1933     ossw/Joseph G.(father)/nxt/Peter)father)
44   FIALA   Leao (son)   15 Nov 1919   15 Nov 1919     Son of J. & A. Fiala
44   FIALA   Libbie   15 Jan 1897   21 Feb 1960     ChRcd/NO STONE/Dates CoRcd
7   FIALA   Louise   04 May 1897   12 Aug 1966     ossw/Wenzel
16   FIALA   Lucille   26 Jan 1908       ossw/Mathias
44   FIALA   Maria   06 Mar 1829   16 Mar 1913     ChRcd/NO STONE/Dates CoRcd
44   FIALA   Mary   25 Jul 1818   11 Apr 1895     ? (Manzelka ?)/Vaclav/Fiala/Nar 25 Cer. 1818/Zem 11 Dub 1895
45   FIALA   Mary   20 Mar 1872   24 Apr 1936     nxt/Emil W./B & D CtyRcds/Lot 378 W
45   FIALA   Mary (Perrin)   xx xxx 1875   10 Dec 1951     nxt/Mary Hardtke/Fiala Family Plot/Lot 378 W
45   FIALA   Mary (wife)   xx xxx 1848   xx xxx 1921     ossw/Wenzel/Lot 133 3rd Add
45   FIALA   Mary (Hardtke)   xx xxx 1886   06 Jan 1974     nxt/Emma Perrin/nee Fiala/D CtyRcds/Lot 379 W
45   FIALA   Mary W.   xx xxx 1873   09 Dec 1949     nxt/Charles,Mary Hardtke/D CtyRcds/Lot 390 W
16   FIALA   Mathias   14 Jan 1900       ossw/Lucille
44   FIALA   Oriel E.   xx xxx 1921       ossw/Joseph J.,James W.
44   FIALA   Peter (father)   xx xxx 1859   xx xxx 1940     ossw/Anna(mother)
44   FIALA   Richard Frank   08 Sep 1909   27 Mar 1946   WWII   ossw/Viola/PFC Co. D 796 Milt Police BN WWII
44   FIALA   Ruby M.   xx xxx 1926       ossw/John G.
45   FIALA   Tom   05 May 1945   05 May 1945     CtyRcds/NO STONE/Lot 390 W
44   FIALA   Viola   xx xxx 1916       ossw/Richard Frank
44   FIALA   Wencil   xx xxx xxxx   11 Apr 1895     ChRcd/NO STONE/Dates CoRcd
7   FIALA   Wenzel   10 Aug 1891   06 May 1983     ossw/Louise
45   FIALA   Wenzel   xx xxx 1840   xx xxx 1918     ossw/Mary(wife)/Lot 133 3rd Add
21   FICOMBRE   Infant   xx xxx xxxx   18 Jul 1904     ChRcds./NO STONE
19   FICTUM   Allen (son)   xx xxx 1926   xx xxx 1926     Lived a few months/NO STONE/Lot 11
17   FICTUM   Anna   xx xxx xxxx   28 Aug 1899     Infant of Steve & Eliz./CoRcd./NO STONE
19   FICTUM   Antoinette   06 Jan 1888   16 Jan 1970     nxt/Wencel/Nee Gunther/NO STONE/Lot 8
19   FICTUM   Anton   13 Apr 1890   24 Jan 1891     nxt/Victor,John/9 mo. old/NO STONE/Lot 8
19   FICTUM   Antonie   19 Feb 1858   05 Aug 1936     ossw/John/nxt/John Jr./Lot 8
45   FICTUM   Bessie Julia   xx xxx xxxx   05 Mar 1982     Age 88 yrs/CtyRcds/Lot 50 N
44   FICTUM   Dolores A.(mother)   28 Jan 1931       ossw/James J.(father)
17   FICTUM   Elizabeth   xx xxx 1868   xx xxx 1930     ossw/Stephen
17   FICTUM   Frances (mother)   xx xxx 1907       ossw/Steve(father)
17   FICTUM   Frances A.   29 Jan 1907   04 Feb 1996     OBIT-Kew Ent/nee Swetlik
17   FICTUM   Helena   xx xxx xxxx   05 Aug 1908     ChRcd./NO STONE
44   FICTUM   James J.(father)   11 May 1929   03 Apr 1995     ossw/Dolores A.(mother)/OBIT Kew.Star
19   FICTUM   John Jr.   07 Jun 1883   06 Aug 1971     nxt/Anton,Antonie/NO STONE/Lot 8
19   FICTUM   John Sr.   14 Oct 1856   02 Jun 1934     ossw/Antonie/Lot 8
44   FICTUM   Joseph G.(father)   xx xxx 1889   xx xxx 1969     ossw/Theresa(morther)
17   FICTUM   Karolina   xx xxx xxxx   02 Jan 1889     Age 1/Dau of Steve & Eliz./CoRcd./NO STONE
17   FICTUM   Marketa   xx xxx xxxx   03 Feb 1900     Zem 3 Unora 1900/v. star 76 Roku
17   FICTUM   Stephen   xx xxx 1865   xx xxx 1961     ossw/Elizabeth/nxt/Steve(father)
17   FICTUM   Steve (father)   xx xxx 1901   xx xxx 1975     ossw/Frances (mother)/nxt/Stephen
44   FICTUM   Theresa (mother)   xx xxx 1889   xx xxx 1974     ossw/Joseph G.(father)
19   FICTUM   Victor   14 May 1899   16 Sep 1899     nxt/Wencel,Anton/4 mo. old/ NO STONE/Lot 8
19   FICTUM   Wencel   24 Apr 1886   11 Mar 1961     nxt/Atoinette,Victor/Lot 8

Last Update Wednesday, 17-Nov-2010 01:38:44 EST

 Untitled 1

WIGenWeb State Coordinator:  Tina Vickery
WIGenWeb Assistante State Coordinator:  Marcia Ann Kuehl
Copyright 2010 by the WIGenWeb Team.  All rights reserved.  Copyright of submitted items belongs to those
responsible for their authorship or creation unless otherwise assigned.