Cem # Last Name First Name Birth Death Vet Notes
12   HAMMOND   Bruce (son)   xx xxx 1880   11 Apr 1880     Son of/ W.& H. Hammond/Died Apr 11 1880/Age 16 ds
42   HAMSHIRE   Frank   xx xxx xxxx   xx xxx xxxx   Civil   Co. G. 34 Wis Inf.
44   HANA   Carolina   xx xxx xxxx   25 Oct 1892     ChRcd/NO STONE
44   HANA   Ed.   29 Jan 1892   25 Sep 1892     ChRcd/NO STONE/Could be Hahn
33   HANA   Jakub   18 Jul 1846   18 Mar 1912     Nar 18 Cervence 1846/Zem 18 Brezna 1912
17   HANA   Jan   28 Mar 1840 12 Jan 1910        Nar Brezna 28 1840/Zem Ledna 12 1910
17   HANA   Marketa   xx xxx xxxx   21 Jan 1905     Zem 21 Ledna 1905/v.Stari 57 Roku
32   HANA   Michael   17 Sep 1876   10 Mar 1913     Nar 17 Zari 1876/Zem 10 Brez 1913
28   HANAMANN   Amelia   29 Oct 1877   12 Jul 1971     ossw/Hermann
28   HANAMANN   Carl   14 Jun 1905   20 Jan 1992     ossw/Mary
28   HANAMANN   Edward   06 Sep 1903   03 Mar 1989     ossw/Erna
28   HANAMANN   Erna   19 Mar 1909   03 Nov 1979     ossw/Edward
28   HANAMANN   Eunice   05 Dec 1933   14 Dec 1963     ossw/Russel
45   HANAMANN   Herman Jr."Rex"   xx xxx 1908   31 Mar 1983     ossw/Irene/D CtyRcds/Blk 4 Lot 83 Gr 10 RvrAdd
28   HANAMANN   Hermann   10 Jul 1874   11 Oct 1967     ossw/Amelia
45   HANAMANN   Irene   xx xxx 1909       ossw/Herman Jr."Rex"
28   HANAMANN   Marvin   17 Aug 1932   27 Apr 1951     ossw/Rudolph,Milda
28   HANAMANN   Mary   19 May 1905   26 Jun 1970     ossw/Carl
28   HANAMANN   Milda   07 Oct 1907   23 Jan 1994     ossw/Rudolph, Marvin
28   HANAMANN   Rudolph   18 Jun 1899   20 Aug 1964     ossw/Milda, Marvin
28   HANAMANN   Russel   03 Apr 1929   05 Feb 1995   KOREA   ossw/Eunice/Cpl US Army
28   HANAMANN   Susan Jane   xx xxx 1952   xx xxx 1953     Dau.of/Mr&Mrs Floyd Hanamann
28   HANAMANN   Wayne R.   17 Sep 1956   18 Sep 1956      
41   HANCHEK   Mary   xx xxx 1850   xx xxx 1940     ossw/Simon
42   HANCHEK   Mary   xx xxx 1890   xx xxx 1939      
41   HANCHEK   Simon   xx xxx 1840   xx xxx 1914     ossw/Mary
31   HANDRICH   Infant   09 May 1915   09 May 1915     Infant of Herman & Pauline/ChRcds/NO STONE
44   HANEEY   James   xx xxx 1812   28 Jan 1880     Born in the Co. of Limrich Ireland 1812
41   HANEL   Catherine   xx xxx 1885   xx xxx 1933      
45   HANEY   John Lewis   xx xxx 1857   xx xxx 1923     nxt/Laura G. Haney/see Dana Plot/Lot 103 W
45   HANEY   John Lewis (Haney)   xx xxx 1857   xx xxx 1923     nxt/Laura G. Haney/see Haney/Lot 103 W
45   HANEY   Laura G.   11 Dec 1864   28 Apr 1942     nxt/John Lewis/B & D CtyRcds/Lot 102 W
45   HANEY   Laura G. (Haney)   xx xxx 1864   xx xxx 1941     nxt/John Henry Dana,John Lewis Haney/see Haney/Lot 100 W
28   HANMANN   Carl   11 Dec 1840   24 Apr 1903     Carl/Hanmann/Geb 11 Dec 1840/Gest 24 Apr 1903
28   HANMANN   Eleanora M.   23 Jun 1911       ossw/Walter W.
28   HANMANN   Walter W.   20 Nov 1906   07 Oct 1978     ossw/Eleanora
28   HANMANN   Wilhelmine   09 Aug 1833   31 Jan 1927     Wilhelmine/Gattin von/ Carl Hanmann/9 Aug 1833/31 Jan 1927
17   HANNA   Alvin E.   03 Jun 1920   13 Jun 1966   WWII   nxt/Frances/Sgt 56 Field Hosp/WWII
17   HANNA   Anna   xx xxx 1878   xx xxx 1949     nxt/Simon(brother)
42   HANNA   Barbara   xx xxx 1869   xx xxx 1908     ossw/Wolfgang/Gest. 1908/Alter 79 Jahre
32   HANNA   Catherine   xx xxx 1894   xx xxx 1965     ossw/Jacob
32   HANNA   Catherine (infant)   xx xxx xxxx   09 Aug 1900     Infant Joseph & Anna/ChRcd/NO STONE/St. Mary's
44   HANNA   Ed.   xx xxx xxxx   31 Jul 1894     ChRcd/NO STONE
44   HANNA   Emma   xx xxx 1885   xx xxx 1954     ossw/Joseph,Mary
17   HANNA   Frances   xx xxx 1921       nxt/Alvin E.
42   HANNA   Frank   04 Oct 1869   08 Aug 1892     Alter 29 Jahre
44   HANNA   Frank W.   xx xxx 1889   xx xxx 1977      
42   HANNA   George (son)   06 Aug 1869   27 Oct 1877     Son of W. B. Hanna/Geb 6 Aug 1869/Gest. 27 Oct 1877
32   HANNA   Jacob   xx xxx 1889   xx xxx 1958     ossw/Catherine
45   HANNA   John   xx xxx 1859   06 May 1939     ossw/Julia/D CtyRcds/Lot 88 N
17   HANNA   John   20 Jan 1881 05 Jul 1924       ossw/Mary
32   HANNA   Joseph   xx xxx 1909   xx xxx 1991      
44   HANNA   Joseph   xx xxx 1853   xx xxx 1946     ossw/Mary,Emma
45   HANNA   Julia   xx xxx 1869   02 Feb 1957     ossw/John/D CtyRcds/Lot 88 N
17   HANNA   Mary   xx xxx xxxx   xx xxx xxxx     ossw/John/no dates
44   HANNA   Mary   xx xxx 1860   xx xxx 1932     ossw/Joseph,Emma
45   HANNA   Rose Mary   xx xxx 1892   26 Jul 1982     See/Hromas/Lot 25 3rd Add
17   HANNA   Simon(brother)   xx xxx 1879   xx xxx 1946     nxt/Anna
42   HANNA   Wolfgang   xx xxx xxxx   xx xxx 1906     ossw/Barbara/Gest. 1906/Alter 79 Jahre
28   HANNAMANN   Henry   24 Apr 1903   28 May 1967     ossw/Loretta
28   HANNAMANN   Loretta   27 Feb 1907   25 Oct 1979     ossw/Henry
28   HANNAMANN   William   xx xxx 1869   xx xxx 1942     ossw/Ida
6   HANNEMAN   Ernestine (wife)   xx xxx xxxx   07 Oct 1874     Wife of Chas Hannemann/Age 44 yrs 2 mos 9 days
28   HANNEMANN   Ida   xx xxx 1875   xx xxx 1920     ossw/William
37   HANNON   Willie (son)   xx xxx xxxx   xx xxx 1898     Son of J.B.&J. Hannon/died 1898/Age 1yr 6 mos
44   HANRAHAN   Catherine   xx xxx 1904   xx xxx 1985     ossw/Borgmans/see Borgman/nee Borgman
44   HANRAHAN   Mary   xx xxx 1868   xx xxx 1955     ossw/John Borgman/nxt/Ralph Hanrahan/nee Hanrahan/see Borgman
44   HANRAHAN   Ralph   xx xxx 1894   xx xxx 1972     ossw/Borgmans/see Borgman
44   HANSEN   Albert   06 Jan 1897   01 Apr 1960   WWI   ossw/Lillie/Sgt 160 Depot Brigade/WWI
45   HANSEN   Barbara   xx xxx 1861   26 Aug 1944     see Roubal/Lot 104 Old
44   HANSEN   Lillie   19 Apr 1903   17 Nov 1989     ossw/Albert
26   HANSER   Bertha (wife)   xx xxx 1846   23 Mar 1917     nxt/Franz/gattin von Franz Hanser/Geb 1846/Gest 23 Marz 1917
26   HANSER   Franz   25 Dec 1838   10 Apr 1912     nxt/Bertha(wife),Marie/Geb 25 Dez 1838/Gest 10 Apr 1912
26   HANSER   Marie   03 Sep 1876   16 Jan 1879     ossw/Theresa/nxt/Franz/Alter 4 Jahur 9 mos
26   HANSER   Rudolph   05 Feb 1880   09 Nov 1950     nxt/Theresa
26   HANSER   Theresa   24 Jan 1878   24 Jan 1879     ossw/Marie/nxt/Rudolph/Alter 4 Jahur 3 mos
11   HANSHEK   Anna   xx xxx xxxx   31 Aug 1966     Age 84/ChRcd./NO STONE
41   HANSHEK   Anna   xx xxx 1882   xx xxx 1966     ossw/Lawrence
41   HANSHEK   Lawrence   xx xxx 1880   xx xxx 1945     ossw/Anna
41   HANSHEK   Leander (son)   16 Aug 1909   06 Nov 1909     nxt/Cecelia Bruski/Son of L. & A. Hanshek
7   HANSON   Catherine T.(mthr)   xx xxx 1885   xx xxx 1940     nxt/Evelyn E.(dau)/nee Shestock
6   HANSON   Elaine   xx xxx 1923   xx xxx 1993     ossw/Stanley
7   HANSON   Evelyn E.(dau)   xx xxx 1913   xx xxx 1942     nxt/Catherine T.(mother)
45   HANSON   Hans J.   xx xxx 1866   03 Nov 1950     D CtyRcds/Lot 103 Old
6   HANSON   Lawrence   xx xxx xxxx   xx xxx 1957     AlgCtyRcds/NO STONE
6   HANSON   Stanley   xx xxx 1914   xx xxx 1984     ossw/Elaine
45   HANSON-NILSSON   Bess (wife)   xx xxx 1890   01 Aug 1958     ossw/Frank(husband),Frances Nilsson(mother)/Wife of Frank/D CtyRcds/Lot 274 W
45   HANSON-NILSSON   Frances (Nilsson)   xx xxx 1887   xx xxx 1925     ossw/Frank(husband),Bess(wife)
45   HANSON-NILSSON   Frank (husband)   20 Aug 1891   21 Jan 1965   WWI   ossw/Bess/Wis Cpl BTRY E 121 Fld Arty BN WWI/Lot 274 W
22   HANTZEN   Elisabeth   xx xxx xxxx   xx xxx 1902     ChRcds/NO STONE
33   HANY   Anna (wife)   09 Dec 1860   19 Oct 1904     Manzelka/Jakuba Hany/Roz 9 Pros 1860/Zem 19 Rijna 1904
33   HANY   Anna (wife)   xx xxx xxxx   xx xxx 1892     ossw/Maria/Jiriho Hany/1892/74 Roku
33   HANY   Maria (wife)   xx xxx xxxx   10 Dec 1898     nxt/Anna/Manzelka Jakuba/Zem 10 Pros 1898/V. stari 51 Roku
26   HAPPEL   Anna F.   xx xxx 1891   05 Apr 1975     ossw/Edwin P.
26   HAPPEL   Edwin P.   xx xxx 1883   xx xxx 1944     ossw/Anna F.
45   HARDTKE   Adolph   xx xxx 1855   xx xxx 1935     ossw/Ulricka,Adolph C. Jr./Lot 116 N
45   HARDTKE   Adolph C. Jr.   xx xxx 1887   29 Jun 1981     ossw/Adolph,Ulricka/D CtyRcds/Lot 116 N
45   HARDTKE   Albert   20 Dec 1847   25 Apr 1928     ossw/Mrs. Albert/Lot 55 W
45   HARDTKE   Anna   13 Dec 1901   03 Feb 1975     ossw/Rudolph,Nona Ladeen Paplham/Lot 438 W
45   HARDTKE   Anna Helen   xx xxx 1914   10 Jan 1990     ossw/Harold J.,Baby/D CtyRcds/Lot 264 W
45   HARDTKE   Annie C. (mother)   xx xxx 1883   22 Mar 1947     ossw/Robert E.(father)/D CtyRcds B 02 Apr 1883/Lot 403 W
45   HARDTKE   Arnold Adolph(son)   14 Nov 1943   06 May 1954     ossw/Eleanor(mother),Melvin(father)/nxt/Robert E.(father)/Lot 404 W
9   HARDTKE   Augustah   27 Mar 1879   02 Dec 1895     nxt/Catherina/Geb. 27 Marz 1879/Gest. 2 Dez 1895
45   HARDTKE   Baby   xx xxx xxxx   20 Oct 1934     ossw/Harold J.,Anna/Son of H. & A.
45   HARDTKE   Carl E.(Charles)   19 Jun 1864   xx xxx 1946     ossw/Carolina/B CtyRcds/Lot 46 W
45   HARDTKE   Carolina   xx xxx 1874   01 Apr 1927     ossw/Carl E./nxt/George(son)/D CtyRcds/Lot 46 W
9   HARDTKE   Catherina   xx xxx xxxx   20 Aug 1895     nxt/Augustah/Gest. 20 Aug 1895/Alter 77 Jahre 10 Mos
45   HARDTKE   Charles (father)   13 Mar 1838   29 Jun 1914     nxt/Theresa(mother)/Lot 50 3rd Add
45   HARDTKE   Clara M.   12 Jan 1896   26 Mar 1977     ossw/Louis A./Blk 4 Lot 12 Gr 9 Rvr Add
45   HARDTKE   Diane R.   10 Feb 1948       ossw/Robert K.,Randy L.
45   HARDTKE   Eleanor (mother)   06 Dec 1915   04 Jul 1981     ossw/Arnold(son),Melvin(father)/Lot 404 W
45   HARDTKE   George (son)   xx xxx 1894   xx xxx 1929     nxt/Carolina/Lot 46 W
45   HARDTKE   Harold J.   xx xxx 1905   27 Oct 1977     ossw/Anna,Baby/D CtyRcds/Lot 264 W
45   HARDTKE   Henry   14 Oct 1868   21 Aug 1937     ossw/Mary/Dates CtyRcds/Lot 229 W
45   HARDTKE   Ida   xx xxx 1896   07 Mar 1956     ossw/William/D CtyRcds/Lot 180 W
45   HARDTKE   Isabelle   23 Oct 1883   22 Jun 1977     Nee Kimpel/see
45   HARDTKE   Louis A.   12 May 1886   21 Nov 1968     ossw/Clara M./Blk 4 Lot 12 Gr 8 Rvr Add
45   HARDTKE   Lydia   30 Jul 1885   07 Apr 1977     Nee Duescher/see
45   HARDTKE   Mary   xx xxx 1886   06 Jan 1974     nxt/ Emma Perrins,Charles Fiala/D CtyRcds/Lot 378 W
45   HARDTKE   Mary   xx xxx 1870   03 Dec 1962     ossw/Henry/D CtyRcds/Lot 229 W
45   HARDTKE   Mary   xx xxx 1886   xx xxx 1974     see Fiala
45   HARDTKE   Melvin (father)   19 Apr 1909   21 Nov 1994     ossw/Arnold(son),Eleanor(mother)/Lot 404 W
9   HARDTKE   Meta (infant)   xx xxx 1909   xx xxx 1909      
45   HARDTKE   Michael   xx xxx xxxx   28 Feb 1875     Alter 73 Jahre
45   HARDTKE   Mrs. Albert   31 Aug 1855   21 Feb 1927     ossw/Albert/nee Radue/Lot 55 W
45   HARDTKE   Nona Ladeen   21 Jul 1943   17 Jan 1944     ossw/Anna,Rudolph/see Paplham
45   HARDTKE   Randy L.   06 May 1977   03 Apr 1987     ossw/Robert K.,Diane L./Blk 4 Lot 26 Gr 9 Rvr Add
45   HARDTKE   Robert E.(father)   25 Oct 1881   16 Apr 1945     ossw/Annie C.(mother)/nxt/Arnold(son)/B & D CtyRcds/Lot 403 W
45   HARDTKE   Robert K.   10 Jun 1947       ossw/Diane R.,Randy L.
45   HARDTKE   Rudolph   24 Sep 1894   07 Dec 1964   WWI   ossw/Anna,Nona Ladeen Paplham/Wis PFC Sup Co. 321 Inf WWI/Lot 438 W
45   HARDTKE   Theresa (mother)   15 Oct 1845   22 Apr 1913     ossw/Charles(father)/Lot 50 3rd Add
45   HARDTKE   Ulricka   xx xxx 1857   xx xxx 1930     ossw/Adolph,Adolph C. Jr./Lot 116 N
45   HARDTKE   William   xx xxx 1893   xx xxx 1932     ossw/Ida
6   HARKINS   Henry   22 May 1834   23 Apr 1903   Civil   ossw/Lucy Ann(wife)
6   HARKINS   Lucy   xx xxx xxxx   xx xxx 1889     AlgCtyRcds/NO STONE
6   HARKINS   Lucy A. (wife)   18 Apr 1841   11 Aug 1889     Wife of H. Harkins/see Abram Eveland
6   HARKINS   Lucy Ann (wife)   18 Apr 1841   11 Aug 1889     ossw/Henry/Wife of Henry
6   HARKINS   Marie (mother)   15 Jul 1808   04 Nov 1893     nxt/S. Palmer
6   HARKINS   S. Palmer          
44   HARLOW   James M. (son)   xx xxx 1949   xx xxx 1984     ossw/Joseph,Mary R.,David G.(son)
44   HARLOW   Joseph   xx xxx 1914   xx xxx 1970     ossw/Mary R.,David G.(son),James M.(son)
44   HARLOW   Mary R.   xx xxx 1920   xx xxx 1960     ossw/Joseph,David G.(son),James M.(son)
44   HARLOW`   David (son)   xx xxx 1952   xx xxx 1981     ossw/Joseph, Mary R.,James M.(son)
30   HARMAN   "Father"   26 Jul 1845   29 May 1933     nxt/"Mother",Karoline
30   HARMAN   "Mother"   07 Feb 1853   16 Apr 1930     nxt/"Father",William
30   HARMAN   Anna   05 Apr 1880   17 May 1881     nxt/William,August
30   HARMAN   August   11 Mar 1882   07 Oct 1888     nxt/Anna,Maria
30   HARMAN   Karoline (wife)   12 Mar 1824   03 Apr 1899     nxt/Father/ehe Frau von/Johann Harman/12 Marz 1824/3 Apr 1899
30   HARMAN   Maria   04 Jun 1878   15 Oct 1888     nxt/August
30   HARMAN   William   06 Sep 1886   26 jan 1912     nxt/"Mother",Anna
1   HARMANN   "Son"   02 Feb 1920   02 Feb 1920     Son of W.& S. Harmann
1   HARMANN   (Wife)   xx xxx xxxx   xx xxx xxxx     Frau von D. Harmann(top of stone broken off and missing)
6   HARMANN   August   xx xxx 1849   xx xxx 1928   nxt/Victor,Henry C.
1   HARMANN   Auguste   18 Oct 1849   15 Mar 1882     ossw/Henriette/Geb den 18 Oct 1849/Gest den 15 Marz 1882
6   HARMANN   Bertha   xx xxx 1858   xx xxx 1901     nxt/Willard
1   HARMANN   Daniel   xx Mar 1890   xx xxx xxxx     Rest of Stone missing
6   HARMANN   Daniel Aug.   02 Feb 1910   05 Feb 1910     nxt/Justin,Willard
6   HARMANN   Delores A.   14 Sep 1925       ossw/Ernest,Emma,Stanley J.
6   HARMANN   Dorothy   30 Sep 1934       ossw/Glenn
6   HARMANN   Emma   07 Jan 1885   03 Nov 1957     ossw/Ernest,Delores A.,Stanley J.
6   HARMANN   Ernest   02 Aug 1883   17 Feb 1971     ossw/Emma,Delores A.,Stanley J./NOTE new slab as of 9-7-95
6   HARMANN   Evelyn (dau)   01 Jul 1921   02 Jul 1921     Dau of H. & H. Harmann
1   HARMANN   Friedrich C.F.   19 Nov 1876   21 Dec 1906     Geb den 19 Nov 1876/Gest den 21 Dec 1906
6   HARMANN   Gertrude   20 Jul 1922       ossw/Victor/nxt/Willard
6   HARMANN   Glenn   24 Nov 1924   11 Oct 1971     ossw/Dorothy
1   HARMANN   Henriette   15 Jul 1854   03 May 1886     ossw/Auguste/Geb den 15 Juli 1854/Gest den 3 Mai 1886
6   HARMANN   Henry C.   30 Mar 1885   10 Nov 1926     nxt/August,Mary B.
1   HARMANN   John   20 Oct 1878   27 Oct 1950     nxt/Father/John Harmann
1   HARMANN   John (father)   01 Aug 1847   27 Sep 1924     nxt/John
7   HARMANN   Josephine   18 Jun 1910   31 Mar 1995     ossw/Lawrence/OBIT Kew. Star
6   HARMANN   Justin   xx xxx 1879   xx xxx 1948     nxt/Katherine,Daniel Aug.
6   HARMANN   Katherine   xx xxx 1886   xx xxx 1945     nxt/Justin
7   HARMANN   Lawrence   19 Jul 1908   22 Apr 1982     ossw/Josephine
6   HARMANN   Mary B.   01 Jun 1888   27 Jul 1960     nxt/Henry C.
1   HARMANN   Milton J.   xx xxx 1906   xx xxx 1987     ossw/Minnie H.
1   HARMANN   Minnie H.   xx xxx 1898   xx xxx 1981     ossw/Milton J.
1   HARMANN   Sophia   xx xxx 1878   xx xxx 1960     ossw/William
6   HARMANN   Stanley J.   18 May 1912   08 Sep 1991     ossw/Ernest,Emma,Delores A.
6   HARMANN   Victor   16 Mar 1916   29 Oct 1983     ossw/Gertrude
6   HARMANN   Willard   05 Aug 1915   08 Mar 1985     nxt/Daniel,Gertrude
1   HARMANN   William   xx xxx 1873   xx xxx 1942     ossw/Sophia
38   HARMEQUIN   John   xx xxx xxxx   18 Jul 1886     Age 47 yrs/ChRcd./NO STONE
6   HARMON   Mattie   xx xxx 1864   xx xxx 1928      
45   HARMSEN   Louise   xx xxx xxxx   xx xxx xxxx     CtyRcds/NO STONE/see Reichwagen/Lot 26 Hoffman
44   HARRISON   David   xx xxx xxxx   17 Sep 1887     ossw/Margaret(wife)/Age 68 yrs
44   HARRISON   Margaret (wife)   xx xxx xxxx   02 Apr 1891     ossw/David/Wife of J. Harrison/Age 64 yrs
44   HART   Ed   xx xxx xxxx   27 Mar 1934     Age 47/ChRcd/NO STONE
26   HARTINGER   Jacob   xx xxx 1876   17 Jan 1938      
26   HARTINGER   Joseph H. (father)   28 Nov 1840   13 Jan 1927   Civil   ossw/Katherina(mother-Mutter)/Geb 28 Nov 1840/Gest 13 Jan 1927/Co H. 5 Wis Inf-Civil War
26   HARTINGER   Katherina (mother)   22 Sep 1845   03 May 1915     ossw/Joseph H.(father-Vater)/Geb 22 Sept 1845/Gest 3 Mai 1915
26   HARTINGER   Leonard John   xx xxx xxxx   02 Jan 1907     Age 32 days/Son of Henry/ChRcds/NO STONE
26   HARTINGER   Peter   12 Mar 1878   20 Aug 1896     Son of Jos. & Catherine/ChRcds/NO STONE
45   HARTL   Louise   xx xxx 1869   04 Oct 1955     nee Hartl/see Bubnik-Wesch
33   HARTL   Martin   xx xxx 1855   xx xxx 1905      
17   HARTL   Michael   24 Oct 1886   29 Sep 1962      
6   HARTWIG   Anna   xx xxx 1890   xx xxx 1955     ossw/Gustav
6   HARTWIG   Anna (mother)   xx xxx 1873   xx xxx 1943     nxt/Herman(father)
3   HARTWIG   Carl F.   13 Oct 1836   28 Feb 1909     ossw/Wilhelmine(wife)/Geb den 13 Oct 1836/in Hohengrape Pommern/Gest 28 Febr 1909
6   HARTWIG   Edward F.   31 Oct 1887   13 May 1974     ossw/Myrtle
6   HARTWIG   Esther   xx xxx 1898   xx xxx 1965     nee Hartwig/see Uecker
6   HARTWIG   Gustav   xx xxx 1875   xx xxx 1952     ossw/Anna
6   HARTWIG   Herman (father)   xx xxx 1873   xx xxx 1963     nxt/Anna(mother)
6   HARTWIG   Myrtle   12 Jun 1904       ossw/Edward F.
6   HARTWIG   Robert   02 Dec 1942   17 Aug 1958      
3   HARTWIG   Wilhelmine (wife)   25 Jan 1838   11 Nov 1897     ossw/Carl F./Frau von Carl F. Hartwig/Geb den 25 Jan 1838/in Blumberg Pommern/Gest den 11 Nov 1897
27   HARVAY   Eli   xx xxx 1872   23 Jul 1889     NO STONE/Son/Donald & Mary (Vanace) Harvay/died Jul 23 1889
27   HARVEY   Donald (father)   xx xxx 1839   12 Jun 1881     Aged 42 yrs
23   HARVEY   Gladys Mary   11 Apr 1914   28 Jun 1914     ChRcd./NO STONE
23   HARVEY   Martin Clarence   11 Apr 1914   28 Jun 1914     ChRcd./NO STONE
25   HARY   "Female"   xx Jul 1904   xx Jul 1904     CtyRcds/NO STONE
1   HASENJAGER   Bertha (Dau)   04 Oct 1875   22 Feb 1878     Dau of G.F.W.& K. Hasanjager
1   HASENJAGER   Charles F. W.   xx xxx 1840   12 Jan 1882     Aged 42 years
1   HASENJAGER   Emma   18 Feb 1878   18 May 1889     Geb 18 Feb 1878/Gest 18 Mai 1889/Alter 11 Jahre 3 mo
21   HASFORT   Nestor   xx xxx xxxx   10 Nov 1896     Age 19/ChRcds./NO STONE
6   HASKELL   Garfield   05 Oct 1905   18 Sep 1969     ossw/Rena
6   HASKELL   Rena   20 Jun 1905   01 Aug 1991     ossw/Garfield
14   HASKINS   Anna   09 Jan 1909        
14   HASKINS   Stanley   04 Sep 1908   06 Sep 1994      
7   HASSAL   Joseph (son)   xx xxx xxxx   30 May 1884     Son of J. & M. Hassal/Age 8 mos
6   HASSBERG   Louis   16 Mar 1887   02 Dec 1970   WWI   ossw/Marena
6   HASSBERG   Marena   22 May 1885   22 Jun 1960     ossw/Louis
44   HASSEL   Andrew   16 May 1822   31 Jul 1898   Civil   nxt/Theresia(wife)
44   HASSEL   Andrew   10 May 1822   03 Aug 1898     ChRcd/NO STONE/Dates CoRcd/Hessel--?
44   HASSEL   Theresia (wife)   xx xxx xxxx   30 May 1892     ossw/Andrew/Age 68 yrs & 8 mos
11   HASSONER   "Infant"   xx xxx xxxx   xx Feb 1914     ChRcd./NO STONE
31   HASZ   Armin   xx xxx 1916   xx xxx 1983     nxt/Rev M. Hasz
31   HASZ   Emma   xx xxx 1872   xx xxx 1935     ossw/Rev. Martin J./nxt/Johanna D.
31   HASZ   Johanna D.   xx xxx 1905   xx xxx 1932     nxt/Emma
31   HASZ   Rev. Martin J.   xx xxx 1871   xx xxx 1929     ossw/Emma
9   HASZEL   Aileen   18 Nov 1917   01 Jan 1997     ossw/Edward/Dates OBIT Kew Ent
42   HASZEL   Bessie   xx xxx 1883   xx xxx 1979     ossw/George
9   HASZEL   Edward   xx xxx 1914   xx xxx 1973     ossw/Aileen
42   HASZEL   George   xx xxx 1882   xx xxx 1945     ossw/Bessie
42   HASZEL   John   19 Mar 1839   09 Aug 1918     ossw/Katherine
42   HASZEL   Katherine   12 Apr 1846   23 Feb 1929     ossw/John
7   HAUBENSCHILD   Glenna K.   01 Jan 1972   15 Apr 1995     OBIT Kew.Star
26   HAUBRICH   Peter   08 Sep 1830   09 Aug 1888     nxt/Sohn
26   HAUBRICK   "Sohn"   19 Oct 1886`19 Oct 1886       nxt/Peter/Sohn von Peter & Barbara
6   HAUCKE   "Baby"   xx xxx xxxx   xx xxx xxxx     Buried above Howard Haucke/Son of Dennis/AlgCtyRcds/NO STONE
6   HAUCKE   Amelia   23 Dec 1850   22 Apr 1932     nxt/Marie
6   HAUCKE   Arnold (father)   xx xxx 1886   xx xxx 1964     ossw/Fred O.,Viola M,Elsie(mother)
6   HAUCKE   Caroline (mother)   xx xxx 1863   xx xxx 1939     nxt/Henry(father)
6   HAUCKE   Clarence   17 Oct 1902   24 Jul 1973     ossw/Marian
6   HAUCKE   Clarence (baby)   xx xxx xxxx   xx xxx 1900     AlgCtyRcds/NO STONE
1   HAUCKE   Edward (son)   xx xxx 1908   xx xxx 1910     Son of T.& M. Haucke
6   HAUCKE   Elizabeth   23 Mar 1884   05 Mar 1963     ossw/Otto/nxt/Marie
6   HAUCKE   Ella   xx xxx xxxx   xx xxx 1913     Child of Henry/AlgCtyRcds/NO STONE
6   HAUCKE   Elsie (mother)   xx xxx 1890   xx xxx 1939     ossw/Fred O.,Viola M.,Arnold(father)
6   HAUCKE   Ernest H.   xx xxx 1896   xx xxx 1918   WWI   Pvt Co. F 28th Inf. 1st Div WWI/KIA
6   HAUCKE   Ethel   29 Nov 1910       ossw/Leon
6   HAUCKE   Fred O.   16 Sep 1900   06 Jul 1981     ossw/Viola M.,Elsie(mother),Arnold(father)
6   HAUCKE   Henry (baby)   xx xxx xxxx   xx xxx 1911     Child of Henry/AlgCtyRcds/NO STONE
6   HAUCKE   Henry (father)   xx xxx 1861   xx xxx 1942     nxt/Caroline(mother)
6   HAUCKE   Hermann (son)   15 May 1849   13 Jul 1892     ossw/Maria M.(wife)/Son of Geo. & M. M. Haucke
6   HAUCKE   Howard E. (father)   xx xxx 1914   xx xxx 1964     ossw/Ruth E.(mother)
6   HAUCKE   Hulda B.   xx xxx 1898   xx xxx 1976     nxt/Theodore(father)
6   HAUCKE   Infant   xx xxx xxxx   xx xxx 1971     In Howard Haucke lot/AlgCtyRcds/NO STONE
6   HAUCKE   Jeffery Miles(baby)   xx xxx xxxx   xx xxx 1960     In Howard Haucke lot/AlgCtyRcds/NO STONE
6   HAUCKE   Joanne   05 Mar 1938   13 Feb 1995     ossw/Miles
6   HAUCKE   Leon   10 Nov 1907   10 May 1993     ossw/Ethel/nxt/Magnus Aug.
6   HAUCKE   Louise (baby)   xx xxx xxxx   xx xxx 1892     AlgCtyRcds/NO STONE
6   HAUCKE   Magnus Aug.   04 Aug 1845   31 Aug 1909   Civil   nxt/Leon
6   HAUCKE   Maria M. (wife)   02 Sep 1814   24 Feb 1888     ossw/Hermann(son)/Wife of Geo. Haucke
6   HAUCKE   Marian   07 May 1898   18 Sep 1982     ossw/Clarence/nxt/Henry(father)
6   HAUCKE   Marie   29 Aug 1908   01 Jun 1987     nxt/Amelia,Elizabeth
6   HAUCKE   Mathilda (mother)   xx xxx 1875   xx xxx 1936     nxt/Theodore(father)
6   HAUCKE   Meta (child)   xx xxx xxxx   xx xxx 1892     Son of Henry/AlgCtyRcds/NO STONE
6   HAUCKE   Michael P.   xx xxx xxxx   24 Jul 1891     Age 74 yrs
6   HAUCKE   Miles   18 Dec 1939       ossw/Joanne
6   HAUCKE   Ora (baby)   xx xxx xxxx   xx xxx 1897     Baby of Henry/AlgCtyRcds/NO STONE
6   HAUCKE   Otto   29 Dec 1878   12 Jul 1948     ossw/Elizabeth
6   HAUCKE   Ruth E. (mother)   xx xxx 1917       ossw/Howard E.(father)
6   HAUCKE   Theodore (father)   xx xxx 1863   xx xxx 1939     nxt/Hulda B.,Mathilda(mother)
6   HAUCKE   Viola M.   15 Jul 1900   28 Apr 1983     ossw/Fred O.,Elsie(mother),Arnold(father)/Marr. Nov 2 1922
1   HAUCKE   Wayne "Butch"   15 Jul 1939   27 Feb 1993   Peace   FN/ US Navy
45   HAUT   Charlotte   20 Feb 1825   19 Mar 1907     nxt/Frederick/Lot 55 Hoffman
45   HAUT   Fred   05 May 1866   06 Jun 1874     ossw/Sophia
45   HAUT   Frederick   13 Oct 1819   09 Mar 1888     nxt/Charlotte/Lot 55 Hoffman
45   HAUT   Sophia   06 Mar 1860   22 Oct 1867     ossw/Fred
22   HAVEL   Art   27 Jul 1902   30 Oct 1970     ossw/Louise
6   HAVEL   Barbara (mother)   xx xxx 1871   xx xxx 1959     nxt/Henry(father)
21   HAVEL   Catherine (wife)   xx xxx xxxx   11 Oct 1890     Wife of H. Havel
6   HAVEL   Edward   02 Aug 1895   25 Oct 1918   WWI   nxt/Philander Faugett/see Faugett/was in Havel Plot
6   HAVEL   Emily (dau)   02 Jun 1906   18 Jun 1906     nxt/Joseph/Dau of J. & E. Havel
6   HAVEL   Emma   12 May 1874   31 May 1968     ossw/Joseph/nxt/Frances(grandma)
6   HAVEL   Frances(grandma)   07 Feb 1833   14 Dec 1914     nxt/Henry(grandpa),Emma
22   HAVEL   Frank   xx xxx 1892   xx xxx 1957   WWI   ossw/Mary
6   HAVEL   Henry (father)   xx xxx 1863   xx xxx 1940     nxt/Barbara(mother)
6   HAVEL   Henry (grandpa)   07 Dec 1833   07 Sep 1920     nxt/Frances(grandma)
6   HAVEL   Joseph   26 Sep 1872   24 Aug 1959     ossw/Emma/nxt/Emily(dau)
22   HAVEL   Joseph (father)   xx xxx 1910   xx xxx 1988     ossw/Rita(mother)
16   HAVEL   Joseph Paul(son)   05 Sep 1971   05 Sep 1971     Son of/M&M Joseph Havel
22   HAVEL   Louise   15 Dec 1915   26 Jun 1970     ossw/Art
22   HAVEL   Mary   xx xxx 1901   xx xxx 1986     ossw/Frank
22   HAVEL   Rita (mother)   xx xxx 1918   xx xxx 1953     ossw/Joseph(father)
6   HAVEL   William "Bill"   11 Mar 1915   09 Jan 1998     OBIT Kew. Ent.
8   HAWS   Dorothy   28 Dec 1929        
42   HAYEK   Katarina (mother)   xx xxx xxxx   26 Jul 1922     nxt/Adam(father)/Zem 26 Cerv. 1922/v. stari 82 Roku
7   HAYES   Alice M.   xx xxx 1901   xx xxx 1958     ossw/Mark E.
7   HAYES   Mark E.   xx xxx 1889       ossw/Alice M.
45   HAYES   Norma   30 Apr 1917   24 Sep 1999     ossw/Sidney/nee Curtis/OBIT Kew. Ent.
6   HAYES   Robert Irving Sr.   31 Jul 1904   18 Oct 1992     Son of William Arthur & Nellie Elliot Hayes/In Elliott family plot
45   HAYES   Sidney   xx xxx 1908   09 Aug 1976     ossw/Norma/D CtyRcds/Blk 4 Lot 10 Gr 9 Rvr Add
15   HEALY   Julia   xx xxx xxxx   05 Jan 1893     Aged 69 yrs
16   HEALY   Mrs. Mary   xx xxx xxxx   20 Apr 1920     Aged 85 yrs/ChRcd/NO STONE
6   HEARLEY   Bertha   xx xxx xxxx   xx xxx 1975     AlgCtyRcds/NO STONE
7   HEARLEY   Clarence   17 Oct 1907   06 Jul 1975   WWI   ossw/Emily
7   HEARLEY   Edwin   12 Sep 1916   14 Feb 1974     ossw/Marie,Vernon
7   HEARLEY   Elmer   27 Dec 1917   13 Jan 1960   WWII   ossw/Selina(mother)Wis PFC Engineers WWII
7   HEARLEY   Emily   29 Apr 1918   14 Oct 1963     ossw/Clarence
7   HEARLEY   Gertrude (dau)   25 Jun 1905   12 Jan 1913     Dau of J. & L. Hearley
7   HEARLEY   Marie   20 Sep 1924   15 Mar 1983     ossw/Edwin,Vernon
7   HEARLEY   Mary (wife)   17 Feb 1897   04 Nov 1917     Wife of William Pfluger/see
7   HEARLEY   Selina (mother)   xx xxx 1888   xx xxx 1960     ossw/Elmer(son)
7   HEARLEY   Vernon   02 May 1920   04 Jul 1994   WWII   ossw/Edwin,Marie
45   HEATH   Ervin R.   07 Jun 1908   18 Mar 1909      
21   HEAUTBRUGER   Mirse   xx xxx xxxx   14 Jan 1879     Age 85/ChRcds./NO STONE
45   HECK   Anna   22 Jan 1865   30 Jul 1936     ossw/Wenzel/B & D CtyRcds/Lot 261 W
35   HECK   Earnest   xx xxx 1865   xx xxx 1928     ossw/Pauline(wife)
6   HECK   Edward   xx xxx 1886   xx xxx 1947     ossw/Elizabeth
6   HECK   Elizabeth   xx xxx 1891   xx xxx 1961     ossw/Edward
35   HECK   Hynek   12 Oct 1822   30 Jun 1894     ossw/Marie/nxt/Pauline(wife)/Narozen 12 Rijna 1822/Zem 30 Cervna 1894
35   HECK   Julia (mother)   xx xxx xxxx   xx xxx xxxx     nxt/Marie
35   HECK   Marie   08 Mar 1824   31 May 1905     ossw/Hynek/nxt/Julia(matka)/Nar 8 Brezna 1824/Zem 31 Kvetna 1905
35   HECK   Pauline (wife)   xx xxx 1858   xx xxx 1924     ossw/Earnest(husband)/nxt/Hynek
45   HECK   Wenzel   xx xxx 1863   xx xxx 1945     ossw/Anna/CtyRcds D 04 Oct 1945/Lot 261 W
45   HECK   Wenzel (son)   xx xxx xxxx   24 Sep 1890     Son of W & A. Heck/see Dolensky
6   HECKER   Alvine B. M.   17 Feb 1867   19 Nov 1900     ossw/Bertha,Fred J. C.,Sophia
6   HECKER   Bertha   02 Jan 1874   30 Jun 1928     ossw/Fred J. C.,Sophia,Alvine B. M./nxt/Louis
6   HECKER   Fred J. C.   06 Jun 1834   11 Jan 1917     ossw/Bertha,Sophia,Alvine B. M./Age 82 yrs 7 mos 5 days
6   HECKER   Louis   03 Oct 1868   08 Feb 1938     nxt/Bertha
6   HECKER   Sophia   06 Jan 1844   09 Jul 1916     ossw/Bertha,Fred J. C.,Alvine B. M./Age 72 yrs 6 mos 3 days
17   HEDLIK   Barbara   xx xxx xxxx   xx xxx xxxx     nxt/John Wavrunek/no dates
17   HEDLIK   Matods   xx xxx xxxx   xx xxx xxxx      
22   HEGNET   Louise (mother)   04 Dec 1903   06 Jan 1938      
7   HEGNET   Pearl   22 Mar 1908   02 Dec 1993     ossw/Alphonse
7   HEHNET   Alphonse   16 May 1910   30 Jun 1953     ossw/Pearl
45   HEIDER   Baby   xx xxx xxxx   xx xxx 1935     ossw/Orville Jr.,Diane,Norbert
45   HEIDER   Diane   xx xxx xxxx   28 Jan 1941     ossw/Orville Jr.,Norbert,Baby/Dau of Orville/4 days old/Lot 110 N
45   HEIDER   Edward H. (son)   xx xxx xxxx   24 Sep 1891     Age 6 mos 12 days/Son of F. & L. Heider/D CtyRcds/Lot 110 N
45   HEIDER   Elvert Carl   24 Oct 1900   21 Nov 1987     ossw/Orville,Elvira,Mark/Lot 448 W
45   HEIDER   Elvira   07 Dec 1909       ossw/Elvert,Orville,Mark
45   HEIDER   Fred   18 Mar 1865   17 Aug 1940   WWI   ossw/Louise/B & D Cty Rcds/aka Heiter/Lot 329 W
45   HEIDER   Frederick Alonzo   xx xxx 1893   12 Feb 1948     ossw/Julia,Infant son/D CtyRcds/Lot 53 W
45   HEIDER   Gustave   xx xxx 1860   xx xxx 1932     ossw/Serepta/Lot 28 W
45   HEIDER   Infant son   xx xxx 1925   xx xxx 1925     ossw/Frederick,Julia/Lot 53 W
45   HEIDER   Julia   xx xxx 1893   19 May 1965     ossw/Frederick,Infant son/D CtyRcds/Lot 53 W/nee Koller/see
45   HEIDER   Louise   xx xxx 1871   18 Apr 1946     ossw/Fred/D CtyRcds/Lot 329 W
45   HEIDER   Mark   29 Sep 1950   30 Sep 1950     ossw/Elvert,Orville,Elvira/aka Heiter/D CtyRcds/Lot 448 W
45   HEIDER   Norbert   xx xxx xxxx   10 Oct 1936     ossw/Orville Jr.,Norbert,Baby/D CtyRcds/Son of Orville/Lot 110 N
45   HEIDER   Orville H.   14 May 1905   26 Feb 1980     ossw/Elvert,Elvira,Mark/D CtyRcds/Lot 448 W/Age 74 yrs
45   HEIDER   Orville Jr.   xx xxx xxxx   27 Apr 1946     ossw/Diane,Norbert,Baby/son of Orville/1 day old/Lot 110 N
45   HEIDER   Serepta   xx xxx 1864   xx xxx 1928     ossw/Gustave/Lot 28 W
21   HEIDL   Jos.   xx xxx xxxx   28 Nov 1881     Age 6/ChRcds./NO STONE
6   HEIDMAN   Alvin A.   19 Apr 1914   12 May 1986     ossw/Grace
6   HEIDMAN   Donald   26 Dec 1919       ossw/Rhoda
6   HEIDMAN   Grace   15 Nov 1918       ossw/Alvin A.
18   HEIDMAN   Julia (wife)   12 Sep 1870   15 Apr 1909     ossw/Louis(husband)/wife of Louis Heidman/nee Knudson/Row 3
18   HEIDMAN   Louis (husband)   04 Jan 1865   14 May 1931     ossw/Julia(wife)/Husband of Julia/Row 3
6   HEIDMAN   Rhoda   19 Dec 1923       ossw/Donald
6   HEIDMAN   Robert   21 Jun 1953        
6   HEIDMANN   Albert   04 Dec 1860   14 Jul 1936     nxt/Mathilda
1   HEIDMANN   August   30 May 1834   21 Jun 1908      
6   HEIDMANN   August   14 Feb 1880   11 Jun 1953     ossw/Helen
1   HEIDMANN   Augusta   09 Jan 1849   29 May 1929     nxt/Lorenze/Geb den 9 Jan 1849/Gest den 29 Mai 1929
6   HEIDMANN   Elsie   12 Sep 1893   23 Oct 1985     nxt/Harry H./nee Faull
6   HEIDMANN   Emilia   04 Oct 1862   07 Mar 1957     nxt/John
6   HEIDMANN   Harry H.   08 Sep 1890   27 Dec 1971     nxt/Elsie,Mathilda
6   HEIDMANN   Helen   24 Feb 1886   05 Apr 1966     ossw/August
7   HEIDMANN   Isabelle A.   26 Apr 1899   15 Sep 1980     ossw/Lester C.
6   HEIDMANN   John   22 Sep 1856   04 Dec 1928     nxt/Emilia
7   HEIDMANN   Lester C.   21 Jul 1895   30 Jan 1957   WWI   ossw/Isabelle A./Wis CPL Co. M 29 Engineers WWI
1   HEIDMANN   Lorenze (son)   01 Mar 1890   02 Jun 1890     nxt/Augusta/son of A.& A. Heidmann/age 3 mos 21 days
6   HEIDMANN   Marie Kathryn   11 Nov 1920   06 Apr 1996     OBIT Recd Herald/nee Pfeiffer
6   HEIDMANN   Mathilda   31 Dec 1866   06 Sep 1057     nxt/Harry H.,Albert
6   HEILIGSTEDT   Carl A. G.   xx xxx 1888   xx xxx 1949     ossw/Maise T.(Priest)
6   HEILIGSTEDT   Masie T.(Priest)   xx xxx xxxx   xx xxx 1963     ossw/Carl A. G.
16   HEIM   Anton(father)   xx xxx 1896   xx xxx 1950     ossw/Rose(mother)
26   HEIM   Dorothy   24 Apr 1932       ossw/Lawrence
16   HEIM   Esther   03 Feb 1913   06 Jun 1997     ossw/William/OBIT Kew Ent
16   HEIM   Florence   06 Oct 1911       ossw/Raymond Sr.,Patrica
16   HEIM   Frances(mother)   xx xxx 1915   xx xxx 1959     ossw/Steve,Norbert(son),Mark
26   HEIM   Fred   xx xxx 1872   20 May 1958     ossw/Mary
26   HEIM   Helen (mother)   xx xxx 1897   17 Jul 1977     ossw/Martin(father)/nxt/Herbert
26   HEIM   Helry   08 Feb 1917   20 Mar 1917      
26   HEIM   Herbert   xx xxx 1904   10 Oct 1965     ossw/Verna(mother)
26   HEIM   Infant   16 Feb 1965   16 Feb 1965     Infant of Robert & Karen/ChRcds/NO STONE
26   HEIM   Jenifer Lea   19 Jan 1965   05 May 1997     Aka Retro Lady
26   HEIM   Lawrence   08 Jan 1916   09 Apr 1973     ossw/Dorothy
26   HEIM   Martin (father)   xx xxx 1895   xx xxx 1962     ossw/Helen(mother)
26   HEIM   Mary   14 Aug 1879   11 Apr 1963     ossw/Fred
16   HEIM   Norbert (son)   xx xxx 1942   xx xxx 1959     ossw/Steve (father),Frances(mother),Mark
16   HEIM   Patrica   14 May 1944       ossw/Raymond Sr.,Florence
16   HEIM   Raymond J. Jr.   03 May 1934       ossw/Ruby L.
16   HEIM   Raymond Sr.   18 Aug 1910   03 Apr 1993     ossw/Florence,Patrica
16   HEIM   Rose (mother)   xx xxx 1897   xx xxx 1972     ossw/Anton(father)
16   HEIM   Ruby L.   01 Jul 1940   04 Mar 1984     ossw/Raymond J. Jr.
16   HEIM   Russel   26 Apr 1946   24 Feb 1986      
16   HEIM   Shirley Mae(baby)   29 Jan 1928   11 Nov 1928      
16   HEIM   Steve (father)   xx xxx 1902   xx xxx 1965     ossw/Frances,Norbert(son),Mark
26   HEIM   Verna (mother)   xx xxx 1907       ossw/Herbert
16   HEIM   William   15 Sep 1904   21 May 1991     ossw/Esther
45   HEIMANN   Margaretha (wife)   xx xxx xxxx   07 Apr 1883     Gattin des John Heimann/Starb 7 Apr 1883/Alter 66 Jahre
6   HEINRICH   Ervin G.   26 Dec 1912   12 Jun 1991   WWII   ossw/Joyce H./Wis Tec 3 US Army WWII
6   HEINRICH   Fredrich   16 May 1848   29 Dec 1909     nxt/Meta/Born Mai 16 1848
6   HEINRICH   Joyce H.   29 Apr 1914       ossw/Ervin G.
6   HEINRICH   Meta   02 Apr 1859   14 Nov 1915     nxt/Fredrich
22   HEINTZ   Michael   xx xxx xxxx   22 Apr 1884     Age 85/ChRcds/NO STONE

Last Update Wednesday, 17-Nov-2010 01:38:52 EST

 Untitled 1

WIGenWeb State Coordinator:  Tina Vickery
WIGenWeb Assistante State Coordinator:  Marcia Ann Kuehl
Copyright 2010 by the WIGenWeb Team.  All rights reserved.  Copyright of submitted items belongs to those
responsible for their authorship or creation unless otherwise assigned.