Cem # Last Name First Name Birth Death Vet Notes
11   HUBER   Adolph   xx xxx 1912   xx xxx 1946     ossw/George L.,Antonia
44   HUBER   Anna   xx xxx xxxx   02 Jun 1891     Gest 2 Juni 1891/Alt 85 Jahr
11   HUBER   Antonia   xx xxx 1886   xx xxx 1944     osww/Adolph,George L.
31   HUBER   Arlene   15 Feb 1943   18 Jan 1987     ossw/Robert J.
11   HUBER   Ethel   xx xxx 1936       ossw/Victor,Irma,Richard,Nancy
11   HUBER   Eugenia R.   08 Jul 1921   04 Dec 1996     ossw/Lester W./Dates from OBIT-Kew Ent
11   HUBER   George L.   xx xxx 1885   xx xxx 1964     ossw/Adolph,Antonia
11   HUBER   George W.   xx xxx 1899   xx xxx 1960     ossw/Mary
11   HUBER   Irma   xx xxx 1910       ossw/Victor,Ethel,Richard,Nancy
11   HUBER   Jacob   xx xxx xxxx   01 Nov 1892     nxt/Katie/Died Nov 1 1892/aged 47 yrs
11   HUBER   Jacob   16 Apr 1903   16 Apr 1903     ChRcd./NO STONE
11   HUBER   Jacob (father)   xx xxx 1872   xx xxx 1941     ossw/Sophia(mother)
11   HUBER   Johan   27 Aug 1870   22 Nov 1877     nxt/Katie/Geb 27 Aug 1870/star 22 Nov 1877
9   HUBER   John   xx xxx xxxx   xx Nov 1877     Age 7/ Son of Jacob & Mary/CoRcds/NO STONE
11   HUBER   Joseph   xx xxx xxxx   13 Dec 1873     ChRcd./NO STONE
11   HUBER   Katie   11 Dec 1873   23 Sep 1892     nxt/Jacob,Johan
11   HUBER   Lester W.   01 Aug 1918   09 Nov 1977   WWII   ossw/Eugenia R./Sgt. US Army/WWII/member K.C.
11   HUBER   Mary   xx xxx 1900   xx xxx 1984     ossw/George W.
11   HUBER   Mary   xx xxx xxxx   17 Jan 1931     Age 83/Wife of Jacob/ChRcd./NO STONE
11   HUBER   Nancy   xx xxx 1955       ossw/Victor,Irma,Ethel,Richard
6   HUBER   Richard   05 Sep 1919   24 Sep 1991     See Christensen
11   HUBER   Richard   17 Aug 1913   28 Oct 1913      
11   HUBER   Richard   xx xxx 1938       ossw/Victor,Irma,Ethel,Nancy
31   HUBER   Robert J.   11 Dec 1939   03 Oct 1977   Peace   ossw/Arlene
11   HUBER   Sophia (mother)   xx xxx 1878   xx xxx 1949     ossw/Jacob(father)
11   HUBER   Victor J   02 Nov 1901   18 Jun 1997     ossw/Irma,Ethel,Richard,Nancy/Dates OBIT Kew Ent
11   HUBER   William   xx xxx xxxx   08 Aug 1980     Age 17/son of Stanley/ChRcd./NO STONE
7   HUCEK   Anna   xx xxx 1852   xx xxx 1939     ossw/John
21   HUCEK   Charles   xx xxx xxxx   22 Oct 1879     Age 1 yr/ChRcds./NO STONE
22   HUCEK   Elizabeth (mother)   xx xxx 1926   xx xxx 1955     Wife of John R.
7   HUCEK   Frank (father)   xx xxx 1880   xx xxx 1959     ossw/Mary(mother)
21   HUCEK   Frank Sr.SEE #7   xx xxx xxxx   08 Nov 1959     Age 80/ChRcds./NO STONE
21   HUCEK   Irene   xx xxx 1902   25 Dec 1938     ossw/William J.,Joseph/Dates-ChRcds.
7   HUCEK   Irene M.   03 May 1914       ossw/Norbert J.
7   HUCEK   James   21 Dec 1934   11 Jul 1993     ossw/Violet/nxt/Rose
7   HUCEK   John   xx xxx 1852   xx xxx 1929     ossw/Anna
7   HUCEK   John   24 Nov 1894   07 Dec 1980     WWI  
21   HUCEK   John   xx xxx 1852   xx xxx 1929     ossw/Anna
21   HUCEK   Joseph   xx xxx 1878   25 Dec 1938     ossw/William J,Irene/Dates-ChRcds.
45   HUCEK   Joseph   xx xxx xxxx   16 Nov 1948     CtyRcds/NO STONE/Lot 156 Old-S grave
22   HUCEK   Magdalena (mother)   xx xxx 1912   xx xxx 1991     ossw/Melvin
7   HUCEK   Mary (mother)   xx xxx 1881   12 May 1954     ossw/Frank(father)
22   HUCEK   Melvin (father)   xx xxx 1911   xx xxx 1956     ossw/Magdalene(mother)
7   HUCEK   Norbert J.   11 Mar 1913   10 Oct 1950     ossw/Irene M.
22   HUCEK   Orville L.   25 Oct 1918   23 Apr 1955   WWII   nxt/Wenzel/Wis Y3 USNR WWII
7   HUCEK   Rose   18 Nov 1900   04 Aug 1997     nxt/James/OBIT Kew Ent
22   HUCEK   Selina   xx xxx 1879   xx xxx 1939     ossw/Wenzel
7   HUCEK   Violet   09 Dec 1931       ossw/James
45   HUCEK   Wencil   18 Sep 1871   09 Dec 1968     ChRcd/NO STONE/Dates CoRcd
22   HUCEK   Wenzel   xx xxx 1875   xx xxx 1945     ossw.Selina/nxt/Orville L.
21   HUCEK   William J.   xx xxx 1898   25 Dec 1938     ossw/Irene,Joseph/Dates-ChRcds.
18   HUCHRO   Edward T.   27 Sep 1934   18 Mar 1998     OBIT Kew Ent
18   HUCHRO   Selma   xx xxx 1900   xx xxx 1962     Row 7
45   HUDSON   Bertha J.   xx xxx 1886   11 Oct 1972     ossw/Frank B./D CtyRcds/Lot 150 W
45   HUDSON   Carrie (mother)   06 Oct 1883   22 Oct 1939     nxt/Frank B./nee Leyse/see/Lot 139 W
45   HUDSON   Frank B. (MD)   15 Feb 1882   02 Dec 1957     ossw/Bertha J./nxt/Carrie Hudson Leyse(mother)/B & D CtyRcds/Lot 150 W
26   HUEBSCHER   Paulina   xx xxx 1850   28 Dec 1904      
11   HUELIT   Josepha   xx xxx xxxx   xx May 1901     ChRcd./NO STONE
44   HUEMPFNER   Agnes M.   08 Dec 1903   22 Jan 1992     ossw/Edward J/
44   HUEMPFNER   Edward J.   25 Jun 1901   06 Nov 1959     ossw/Agnes M.
11   HULA   John   xx xxx 1835   xx xxx 1893      
20   HULAND   Alfred   19 Dec 1905       ossw/Elizabeth
20   HULAND   Elizabeth   12 Sep 1902   08 Jun 1982     ossw/Alfred
26   HUNCK   Henry E. (Rev)   21 Jul 1874   05 Sep 1961     Ordained July 16 1899
23   HUNRECHT   Lud.   xx xxx xxxx   xx Jul 1882     ChRcds./NO STONE
36   HUNSADER   "Mother"   xx xxx xxxx   xx xxx xxxx     Mother of Hunsader
7   HUNSADER   Anna   01 Apr 1873   18 Jan 1952      
36   HUNSADER   Barbara (wife)   xx xxx 1838   xx xxx 1908     ossw/John,Cresence(wife),"Mother" of Hunsader/nee Schreadle/second wife of J. Hunsader/see Schreader
7   HUNSADER   Crescence   xx xxx 1870   xx xxx 1942     ossw/Lawrence,Leonard
36   HUNSADER   Cresence (wife)   xx xxx xxxx   xx xxx xxxx   ossw/John,"Mother",Barbara(wife)
7   HUNSADER   Edna   xx xxx 1904   xx xxx 1986     ossw/Lawrence,Crescence,Leonard
36   HUNSADER   John   xx xxx 1832   xx xxx 1902     ossw/Cresence(wife),Mother of Hunsader,Barbara(wife)/nee Schreadle/second wife of J. Hunsader
7   HUNSADER   Joseph   30 Apr 1900   19 Apr 1993     ossw/Lillian
7   HUNSADER   Joseph (father)   xx xxx 1876   xx xxx 1932     nxt/Mary(mother)
7   HUNSADER   Lawrence   xx xxx 1895   xx xxx 1925   WWI   ossw/Crescence,Leonard
7   HUNSADER   Leonard   xx xxx 1864   xx xxx 1932     ossw/Lawrence,Crescence
7   HUNSADER   Lillian   24 Apr 1906       ossw/Joseph
7   HUNSADER   Mary (mother)   xx xxx 1882   xx xxx 1971     nxt/Joseph(father)
36   HUNSADER   Nannie (dau)   06 Sep 1900   05 Oct 1903     Dau of Jos. & Mary Hunsader
6   HUNTINGTON   Roger Lee   xx xxx xxxx   xx xxx 1949     AlgCtyRcds/NO STONE
6   HURLEY   Bertha H.   12 Jan 1891   29 Jan 1975      
26   HUSER   Sheila   xx xxx xxxx   23 Feb 1990     Age 39/Wife of David/ChRcds/NO STONE
32   HUSNIK   ?   xx xxx xxxx   14 Nov 1913     Age 30/ChRcd/NO STONE
33   HUSNIK   ?   xx xxx xxxx   xx xxx xxxx     No Name or Date
33   HUSNIK   Adalbert   xx xxx xxxx   10 Dec 1895     ChRcd/NO STONE
31   HUSNIK   Anna   xx xxx xxxx   14 Oct 1929     Age 68/ChRcds/NO STONE
31   HUSNIK   Arthur (son)   28 Sep 1921   06 Oct 1921     Son of/F. & R. Husnik
44   HUSNIK   Beatrice   xx xxx xxxx   09 Jun 1960     ChRcd/NO STONE
31   HUSNIK   Frank   xx xxx 1890   xx xxx 1970     ossw/Rose
17   HUSNIK   Gerald (son)   xx xxx 1952   xx xxx 1973     ossw/Melvin(father),/nxt Wencil,June(mother)
17   HUSNIK   James   07 Jul 1925   18 Mar 1965     nxt/Gerald(son),Wencil
31   HUSNIK   Johanna   30 Jun 1857   01 Feb 1930     ossw/Joseph/und Dessen Gattin/Johanna/30 Juni 1857/1 Feb 1930
31   HUSNIK   Joseph   12 Oct 1851   19 Oct 1918     ossw/Johanna
17   HUSNIK   June (mother)   xx xxx 1930       ossw/Melvin(father),nxt/Gerald(son)
11   HUSNIK   Margaret   xx xxx 1861   xx xxx 1927     ossw/Wenzel
33   HUSNIK   Maria   xx xxx xxxx   12 Apr 1895     ChRcd/NO STONE
17   HUSNIK   Melvin (father)   12 Jun 1930   25 Oct 1999     ossw/June(mother),Gerald(son)/OBIT Kew. Ent.
31   HUSNIK   Rose   xx xxx 1894   xx xxx 1965     ossw/Frank
17   HUSNIK   Theresa(mother)   20 Jul 1898   01 Apr 1974     ossw/Wencil(father)/nxt/Melvin
17   HUSNIK   Wencil   xx xxx xxxx   07 Aug 1939     Age 81/Wife Margaret/ChRcd./NO STONE
17   HUSNIK   Wencil(father)   05 Nov 1897   21 Apr 1966     ossw/Theresa(mother)
11   HUSNIK   Wenzel   xx xxx 1861   xx xxx 1939     ossw/Margaret
21   HUSS   Fred J.   20 Jun 1911   08 May 1994     OBIT Kew. Star
26   HUSSIN   Louise   27 Nov 1890   11 Apr 1919     ossw/Michael J.
26   HUSSIN   Michael J.   28 Aug 1885   13 Apr 1919     ossw/Louise
6   HUTTER   Della         ossw/Joe
7   HUTTER   Frank   20 Jan 1870   22 Oct 1953     ossw/Mary
6   HUTTER   Gail M.   xx xxx 1945   xx xxx 1947     nxt/Joe
6   HUTTER   Joe   xx xxx 1903   xx xxx 1990     ossw/Della/nxt/Gail M.
7   HUTTER   Mary   27 Nov 1878   15 Mar 1960     ossw/Frank
45   HUYCKE   Frank Elmer(fthr)   20 Jan 1897   23 Oct 1954   WWI   ossw/Phyllis R. Cheney(dau)/Wis Brty C. 25 Field Arty WWI/S 2/3 Lot 136 N
45   HUYCKE   Phyliss R.   09 Sep 1930   17 Mar 1987     ossw/Frank Elmer/Wife of Cheney/see
42   HVEZDA   Jan (son)   xx xxx xxxx   06 Nov 1873     nxt/Vaclav/Syn Tom & Kat./Zem 6 List. 1873/stari 24 Roku
42   HVEZDA   Vaclav (son)   xx xxx xxxx   25 Dec 1873     nxt/Jan/Syn Tom. & Kat./Zem 25 Pros. 1873/star 21 Roku/see Mvezda
45   HYJAK   John   12 Oct 1891   10 Nov 1941     CtyRcds/NO STONE/Lot 194 W
45   HYJAK   Rose (wife)   10 Nov 1894   14 Feb 1939     CtyRcds/NO STONE/Lot 194 W
44   HYNEK   Adeline M.   xx xxx 1912   xx xxx 1994     ossw/Edward J.
15   HYNEK   Anna   xx xxx xxxx   xx xxx xxxx     ossw/George(infant),Anna,Peter Hoffman,Daniel Hynek/73 yrs
8   HYNEK   Catherine   xx xxx 1869   xx xxx 1922     ossw/John
15   HYNEK   Daniel   xx xxx xxxx   xx xxx xxxx     ossw/George)infant), Anna, Peter Hoffman,Anna Hynek/75 yrs
17   HYNEK   Edward   20 Mar 1897   30 Mar 1897     Nar 20 Brez 1897/Zem 30 Brez 1897
44   HYNEK   Edward J.   xx xxx 1911   xx xxx 1983     ossw/Adeline M.
17   HYNEK   Elizabeth(mother)   xx xxx 1868   xx xxx 1929     ossw/Jacob(father)/nxt/Joseph J.
17   HYNEK   Jacob (father)   xx xxx 1867   xx xxx 1948     ossw/Elizabeth(mother)
8   HYNEK   John   xx xxx 1858   xx xxx 1941     ossw/Catherine
44   HYNEK   John   xx xxx 1889   xx xxx 1957     ossw/Josephine
17   HYNEK   Josef J.   13 Nov 1890   14 Apr 1909     13 List 1890/14 Dubna 1909
17   HYNEK   Joseph J.   12 Jun 1910   03 Feb 1954   WWII   nxt/Elizabeth(mother)/Sgt. 37 Quartermaster Co./WWII
44   HYNEK   Josephine   xx xxx 1890   xx xxx 1987     ossw/John

Last Update Wednesday, 17-Nov-2010 01:38:57 EST

 Untitled 1

WIGenWeb State Coordinator:  Tina Vickery
WIGenWeb Assistante State Coordinator:  Marcia Ann Kuehl
Copyright 2010 by the WIGenWeb Team.  All rights reserved.  Copyright of submitted items belongs to those
responsible for their authorship or creation unless otherwise assigned.